44 młodych naukowców otrzymało w środę czeki na łączną kwotę 46 mln zł w czwartej edycji programu Lider, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Wśród nagrodzonych są dr inż. Ksenia Ostrowska i dr inż. Joanna Ortyl z Politechniki Krakowskiej. Za przyznane im dofinansowanie zrealizują swoje badania naukowe.


Symboliczne czeki wraz z certyfikatami wręczyli zwycięzcom konkursu minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska i dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, podczas Gali Lider 2013 w Warszawie.

 

Praca dr inż. Kseni Ostrowskiej  znalazła się wśród projektów badawczych  dofinansowanych najwyższą kwotą - 1 mln 200 tys. zł. "Jest to kwota, za którą można przeprowadzić już solidny projekt naukowy, włączając w to kupno maszyn niezbędnych do prowadzenia badań" - powiedziała PAP laureatka.


Dr  inż. Ksenia Ostrowska z Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Wydziału Mechanicznego przedstawiła projekt „System oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych on-line realizowanych urządzeniami redundantnymi”, a dr inż. Joanna Ortyl z Katedry Biotechnologii i Materiałów Odnawialnych z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej - „Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line oraz off-line w produkcji powłok polimerowych”.

Program Lider ma stymulować współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami i wspierać rozwój kompetencji uczonych w samodzielnym planowaniu badań, zarządzaniu grantem oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym.


"Liderzy to osoby, które mają pomysły, przygotowały projekty i będą miały szansę zorganizować grupę współpracowników. Będą więc pociągały za sobą innych, będą wytyczały nowe kierunki w nauce" - powiedziała w środę podczas uroczystości wręczenia nagród minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.


Dofinansowane zostały np. badania nad kompaktowym, przenośnym projektorem laserowym; prace nad biomateriałami z pamięcią kształtu do wytwarzania inteligentnych nośników leków, a także prace na nowymi metodami pomiaru pól magnetycznych, dzięki którym będzie można badać złoża surowców albo skuteczniej diagnozować choroby serca.


Dzięki programowi Lider młodzi uczeni - do 35 roku życia - mogą uzyskać na badania środki w wysokości około miliona złotych. Znaczący nacisk w programie kładziony jest na współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami oraz stymulowanie mobilności badawczej sektora nauki i przemysłu. W czterech kolejnych edycjach programu sfinansowano projekty badawcze już 141 młodym naukowcom, którym przekazano łącznie 141 mln zł.

 

Zgłoszenia do V edycji konkursu od 2 stycznia do 3 marca 2014 roku.


PAP - Nauka w Polsce  / DP


Zobacz także: Złoty medal w Norymberdze dla dr Joanny Ortyl