Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej została zwyciężczynią konkursu Wynalazczyni 2017.

 

Laureatka (na zdjęciu / fot. Jan Zych) zajmuje się otrzymywaniem nanometali, nanosrebra i nanozłota. Porusza się na pograniczu inżynierii materiałowej, technologii chemicznej i nanotechnologii. Naśladując naturę, opracowuje biomimetyczne materiały wszczepienne, wzorowane na strukturach biologicznych. Stworzyła syntetyczny substytut kości o właściwościach antybakteryjnych.

 

Do udziału w konkursie zgłoszono 25 kandydatek. Kapituła konkursu-plebiscytu przyznała jeden tytuł główny i pięć wyróżnień, na podstawie oceny przedstawionego dorobku kandydatek oraz prezentacji sylwetek wynalazczyń w czasopiśmie inżynierskim „Przegląd Techniczny” i wyników przeprowadzonego przez Redakcję plebiscytu.

 

Podsumowanie konkursu odbyło się 22 marca br. w Warszawskim Domu Technika NOT, wraz z XXIV Giełdą Wynalazków nagrodzonych na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017.

 

Konkurs Wynalazczyni 2017 zorganizowały Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z czasopismem „Przegląd Techniczny” i przy wsparciu Urzędu Patentowego RP - w 150. rocznicę urodzin dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Konkurs odbywa się w cyklu 5-letnim. Ma na celu inspirowanie działania innowacyjnego wśród kobiet przez odkrywanie i promowanie ich dorobku oraz uaktywnienie działań wynalazczych wraz z promocją i wdrażaniem projektów wynalazczych.

 

Kandydatki do konkursu zgłaszały instytuty badawcze, uczelnie techniczne, stowarzyszenia naukowo-techniczne i laureatki z poprzednich edycji oraz innowacyjne firmy.