Naukowcy i studenci Politechniki Krakowskiej wspierać będą Dębicę w zakresie koncepcji i wizualizacji potencjalnego zagospodarowania terenów inwestycyjnych miasta Dębica.


Porozumienie o współpracy podpisali 8 marca br. w Krakowie burmistrz miasta Mariusz Szewczyk oraz dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich.


W umowie określono wspólny obszar współpracy wykorzystujący możliwości edukacyjne krakowskiej uczelni oraz potencjał rozwojowy miasta Dębicy. Studenci w ramach kursowych projektów w toku prowadzonego na uczelni przedmiotu projektowanie urbanistyczne oraz w ramach prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich wykonają analizę możliwości zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem: powiązań funkcjonalnych i kompozycyjnych z miastem, wykorzystania walorów położenia i dostępności komunikacyjnej, zabezpieczenia potrzeb parkingowych, zagadnień ochrony środowiska, ogólnych ustaleń ochrony konserwatorskiej, istniejącego uzbrojenia, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Ze strony Wydziału Architektury PK projekt prowadzi kierownik Zakładu Architektury Użyteczności Publicznej dr hab. inż. arch. Piotr Gajewski, prof. PK.


W ramach prowadzonych zajęć zostanie ogłoszony konkurs na najlepsze prace. Studenci przedstawią m.in. propozycje zagospodarowania terenów wraz z wizualizacją przestrzenną zaproponowanych rozwiązań. Z powstałych prac zostanie wykonana pokonkursowa wystawa, którą będzie można zobaczyć na jesieni w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.


- Cieszę się ogromnie, że współpraca między miastem a Politechniką Krakowską jest możliwa. Chcemy skorzystać z dużego potencjału studentów, jak i z kadry naukowej. Mam nadzieję, że przygotowane prace pokażą, jak można zmienić przestrzeń publiczną naszego miasta by była nie tylko efektywna, ale i efektowna. Mam również nadzieję, że realizacja choćby części przedstawionych projektów zmieniłaby znacznie postrzeganie Dębicy, tak przez mieszkańców, jak i turystów - mówi Mariusz Szewczyk burmistrz miasta.


Ze wsparcia krakowskiej uczelni korzystało i korzysta kilkadziesiąt samorządów z całej Polski, m.in. Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Wrocławia, Stalowej Woli, Przemyśla, Radomia, Warszawy i Gdańska.

 

Źródło: Urząd Miejski w Dębicy / red.