Dr inż. Kinga Korniejenko z Wydziału Mechanicznego oraz dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec i dr inż. Bożena Tyliszczak z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej zostały powołane w skład Zespołu Ekspertów ds. ewaluacji ex ante przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

W styczniu 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na nabór kandydatów do zespołu specjalistów, który pełni rolę doradczą w zakresie oceny ex ante, czyli określającej zapotrzebowanie na konkretne działanie przeprowadzone przed jego wdrożeniem. Powołany zespół liczy 29 członków – przedstawicieli środowisk naukowych, gospodarczych, finansowych, posiadających doświadczenie w ewaluacji i/lub realizacji projektów B+R (badawczo-rozwojowych).

 

 

kkorniejenkoDr inż. Kinga Korniejenko jest adiunktem naukowym w Instytucie Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Przez wiele lat pracowała jako koordynator projektów unijnych oraz ekspert biznesowy ds. pozyskiwania finansowania ze źródeł zewnętrznych. W swojej rozprawie doktorskiej zajmowała się tematyką wartościowania stanowisk pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi metodą wielowymiarowej analizy hierarchicznej. 

 

 

zespol exante

Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec i dr inż. Bożena Tyliszczak z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej są ekspertkami od biomateriałów i nanotechnologii. Przygotowały ponad kilkanaście technologii do wdrożenia w różnych branżach, m.in.: farmacji, stomatologii i w pszczelarstwie. Obie naukowczynie mają na swoim koncie szereg nagród i wyróżnień, nieustannie rozwijają swoją pracę badawczo-naukową. Niedawno zostały wyróżnione w konkursie Bizneswoman Roku 2017 w kategorii Nauka i Biznes.

 

 

 

Kandydaci na ekspertów w Zespole ds. ewaluacji ex-ante musieli spełnić szereg wymagań, m.in.: posiadać minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (w obszarze komercjalizacji, transferu technologii, zarządzania własnością intelektualną, projektami B+R, współpracy nauki i biznesu, rynku start upów i venture capital), zrealizowanie co najmniej dwóch projektów (analiz, ekspertyz, projektów badawczych) oraz posiadać doświadczenie naukowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych, rolniczych i społecznych. Członkowie zespołu powoływani są na roczną kadencję.

 

 

 

Na zdjęciach (od lewej): dr inż. Kinga Korniejenko / fot. archiwum własne; dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK / fot. Jan Zych; dr inż. Bożena Tyliszczak / fot. btyliszczak.pl