Zieleń w ogrodach podwórkowych - problemy zagospodarowania na przykładzie centrum Krakowa to temat dzisiejszego (poniedziałek, 26 marca, godz. 17.00) Wieczorku Dendrologicznego na Politechnice Krakowskiej. Na spotkanie z Katarzyną Fabijanowską, ekspertem sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni, zaprasza Instytut Architektury Krajobrazu PK oraz studenci z Koła Naukowego Arboris.

 

Wieczorek odbędzie się w sali N budynku Wydziału Architektury PK, ul. Warszawska 24. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.

 

Katarzyna Fabijanowska jest autorem i współautorem licznych opracowań dotyczących studiów i analiz przyrodniczych oraz projektów z zakresu rewaloryzacji zieleni zabytkowej i współczesnych założeń zieleni. Współpracuje z architektami i urbanistami, prowadzi liczne konsultacje i ekspertyzy dendrologiczne. Jest autorem około licznych publikacji tematycznie związanych z architekturą krajobrazu, dendrologią i sztuką ogrodową. Jest także współautorką licznych opracowań projektowych poświęconych zieleni Krakowa (m.in. Plant, Rynku Głównego, ogrodów wokół kościołów i klasztorów, dziedzińców zabytkowych obiektów) i Małopolski.

 

Tematem dzisiejszego spotkania będą ogrody w przestrzeni miejskich podwórek, przyjazne mieszkańcom zielone miejsca wspólnej aktywności i odpoczynku.