promocje

 

 

 

DOKTORZY HABILITOWANI:
 
Wydział Architektury
1. Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt
Osiągnięcie naukowe: „Naturalne elementy kompozycji w kształtowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej. Relacje budynku z otoczeniem”
 
Wydział Inżynierii Lądowej
1. Dr hab. inż. Tomasz Domański
Osiągnięcie naukowe: „Wybrane zagadnienia niezawodności konstrukcji drewnianych”
2. Dr hab. inż. Piotr Matysek
Osiągnięcie naukowe: „Identyfikacja wytrzymałości na ściskanie i odkształcalności murów ceglanych w obiektach istniejących”
 
Wydział Inżynierii Środowiska
1. Dr hab. inż. Jerzy Mikosz
Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji powiązanych tematycznie pod wspólnym tytułem „Teoretyczne i praktyczne aspekty matematycznego modelowania procesu wielofazowego osadu czynnego z uwzględnieniem emisji N2O”

 

 
 
 

DOKTORZY:

Wydział Architektury
1. Dr inż. arch. Bartosz Dendura
Promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Burak-Gajewski, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Architektura poolimpijska. Architektura obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej, realizowanych na potrzeby igrzysk w kontekście idei dziedzictwa olimpijskiego”
2. Dr inż. arch. Małgorzata Hryniewicz
Promotor: dr hab. Klaudia Stala, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Królewska rezydencja w Łobzowie. Od pałacu Santi Gucciego do malowniczej ruiny XIX-wiecznej. Przekształcenia obiektu na podstawie źródeł ikonograficznych”
3. Dr inż. arch. Wojciech Rymsza-Mazur
Promotor: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Specyfika zieleni zapleczy militarnych Austro-Węgier na wybranych przykładach miast i twierdz”
4. Dr inż. arch. Anna Steuer-Jurek
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zwierzyńce ogrodowe na terenie dawnej rejencji opolskiej”


Wydział Inżynierii Lądowej
1. Dr inż. Radosław Bąk
Promotor: dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena wpływu strefy dylematu na bezpieczeństwo ruchu skrzyżowań z sygnalizacją świetlną za pomocą miar pośrednich”
2. Dr inż. Jacek Kaleta
Promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modele planowania dostaw autogazu do sieci stacji paliw”
3. Dr inż. Jarosław Malara
Promotor: dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Model szacowania wydajności pracy robotników budowlanych”
4. Dr inż. Natalia Pietrzak
Promotor: prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana
Tytuł rozprawy doktorskiej: „The Influence of Inertia Forces on Soil Settlement under Harmonic Loading / Wpływ sił bezwładności na osiadanie gruntu poddanego obciążeniu harmonicznemu”
5. Dr inż. Konrad Rodacki
Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Promotor pomocniczy: dr inż. Bogusław Zając
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nośność belek zespolonych drewniano-szklanych poddanych obciążeniom wielokrotnie zmiennym”
6. Dr inż. Anna Tkaczyk
Promotor: dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nośność graniczna stalowych ustrojów ramowych w pożarze rozwiniętym – oszacowanie metodą kinematyczną”
7. Dr inż. Paweł Więcek
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Adamski
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w sterowaniu zapasami towarów w warunkach niepewności”


Wydział Inżynierii Środowiska
1. Dr inż. Piotr Olczak
Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefer
Promotor pomocniczy: dr inż. Jan Porzuczek
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efektywność przetwarzania energii słonecznej w układach solarnych”


Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
1. Dr inż. Kamil Kurleto
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Handzlik, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Teoretyczne badania struktury form tlenkowych molibdenu i wolframu na krzemionce oraz ich aktywności w metatezie olefin”
2. Dr inż. Grzegorz Kurowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Otmar Vogt
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Możliwości zastosowania produktów ubocznych przemysłu chemicznego w otrzymywaniu ekologicznych preparatów do usuwania powłok lakierniczych”
3. Dr inż. Anna Sienkiewicz
Promotor: dr hab. inż. Piotr Czub, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Synteza i właściwości nowych materiałów epoksydowo-poliuretanowych otrzymywanych z wykorzystaniem modyfikowanych olejów roślinnych”


Wydział Mechaniczny
1. Dr inż. Piotr Cisek
Promotor: prof. dr hab. inż. Dawid Taler
Promotor pomocniczy: Parthasarathy Rajesh Kanna
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie układu podgrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania z akumulatorem ciepła nagrzewanym elektrycznie”
2. Dr inż. Karol Majewski
Promotor: dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Sobota
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania i modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w rurach spiralnie wewnętrznie ożebrowanych”
3. Dr inż. Marek Nowak
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. Ireneusz Baran
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny uszkodzeń stalowych konstrukcji mostowych”
4. Dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
Promotor: dr hab. inż. Wisław Zima, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Weis
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w rurach ekranowych komór paleniskowych kotłów na parametry nadkrytyczne”
5. Dr inż. Rafał Pitry
Promotor: prof. dr hab. inż. Dawid Taler
Promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Jaremkiewicz
Tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza hybrydowego układu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową w aspekcie efektywności energetycznej
6. Dr inż. Łukasz Ścisło
Promotor: dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Multimodal vibration control of a beam by application of piezoelectric elements”Na zdjęciu, uczestnicy promocji doktorów i doktorów habilitowanych, 11 kwietnia 2018 r. / fot. Jan Zych.

 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji