1000 złotych comiesięcznego stypendium, płatne staże i praktyki oraz gwarancja zatrudnienia w czołowych firmach branży kolejowej - takie zachęty czekają na studentów budownictwa, specjalności drogi kolejowe na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W najbliższych latach w Polsce realizowane będą ogromne inwestycje kolejowe, a pracodawcy z firm kolejowych pilnie potrzebują kadr inżynierskich z wysokospecjalistycznymi kwalifikacjami. Takie kwalifikacje uzyskają absolwenci Politechniki Krakowskiej kształceni według programów studiów opracowanych wspólnie przez dydaktyków uczelni i fachowców z branży kolejowej.

 

 

W ostatnich latach zahamowanie na rynku inwestycji kolejowych skutkowało także zmniejszeniem zainteresowania studentów kształceniem na specjalnościach związanych z szeroko pojmowaną tematyką kolejnictwa.  Na Wydziale Inżynierii Lądowej PK utrzymaliśmy specjalność drogi kolejowe w programie kształcenia na kierunku budownictwo, ale było to kształcenie elitarne, dla niewielkich grup entuzjastów transportu szynowego. Wiele uczelni całkiem ograniczyło tę tematykę w programach studiów, co wywołało lukę pokoleniową w specjalistycznych kadrach dla branży kolejowej – podkreśla dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

kolej wil

 

Potrzeby branży potwierdza Włodzimierz Zembol, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie PKP PLK S.A: – Na inwestycje kolejowe w najbliższych latach przeznaczono miliardy złotych, dzięki czemu liczba inwestycji w Polsce wzrośnie znacząco. Tymczasem po okresie zapomnienia o kolei borykamy się z poważnym brakiem kadr. Potrzebujemy przede wszystkim fachowców z wykształceniem inżynierskim oraz kadr technicznych średniego szczebla.

 

 

Stąd inicjatywa współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i czołowych firm branży kolejowej – wspólnego kształcenia wysokokwalifikowanych kadr inżynierskich na kierunku budownictwo w ramach specjalności drogi kolejowe. – Deklarację współpracy z naszym wydziałem złożyło już siedem firm: PKP – Polskie Linie Kolejowe, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.,  Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o., Grupa ZUE, Track Tec S.A. , Budimex S.A. oraz STRABAG Sp. z o.o. Ufundowały one 26 stypendiów dla studentów drugiego i trzeciego semestru studiów II stopnia na specjalności drogi kolejowe. Fundatorzy wypłacą każdemu ze stypendystów 1000 zł miesięcznie, zaoferują staże i praktyki w firmach, a także pracę po skończeniu kształcenia – mówi dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej. Włodzimierz Zembol dodaje, że PKP PLK wiąże z tą współpracą duże nadzieje: – Liczymy na szybki dopływ fachowców, którym mamy do zaoferowania dobre warunki pracy i ciekawe zawodowe wyzwania.

 

 

Studenci kształceni będą przez dydaktyków PK i specjalistów-praktyków z firm zgodnie z przygotowanym wspólnie programem kształcenia. W planach są m.in.: specjalistyczne wykłady i ćwiczenia związane z budownictwem kolejowym (m.in. takimi tematami szczegółowymi jak: mosty kolejowe, konstrukcje sprężone w kolejnictwie, kolejowe budowle ziemne, zagadnienia wibroakustyki torowisk kolejowych i tramwajowych, nawierzchnie torowisk tramwajowych, zarządzanie inwestycjami kolejowymi, BIM w kolejnictwie). Studenci będą brać udział w  wyjazdach tematycznych, szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych specjalistów z Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie uprawnień budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budownictwa kolejowego, a także konferencjach naukowych i branżowych. W ramach kół naukowych i w pracach magisterskich będą rozwiązywać rzeczywiste problemy badawczo-techniczne wskazane przez firmy. W trakcie studiów zaliczą też staże u przyszłych pracodawców. – Dzięki takiemu pakietowi działań przygotujemy do pracy fachowców z dokładnie takim profilem wiedzy i umiejętności, jakiego potrzebuje pracodawca. Kraków może się stać kuźnią kadr dla całej branży kolejowej  – zapowiada Andrzej Szarata.

 

 

Pierwsi absolwenci budownictwa, wykształceni we współpracy z firmami z branży kolejowej, już studiują na PK. Wejdą na rynek pracy w 2019 r. Kandydaci zainteresowani rekrutacją do udziału w programie stypendialnym na kierunku budownictwo i udziałem w kształceniu zamawianym przez pracodawców więcej informacji znajdą na stronie wil.pk.edu.pl oraz w dziekanacie Wydziału (ul. Warszawska 24).

 

 

Politechnika Krakowska w obszarze dydaktycznym owocnie współpracuje z pracodawcami. Kształcenie dualne dedykowane branży kolejowej uczelnia prowadzi także na specjalności inżynieria pojazdów szynowych na Wydziale Mechanicznym (we współpracy z firmą Newag i innymi czołowymi producentami taboru kolejowego). Pracodawcy uczestniczą w tworzeniu programów kształcenia na wszystkich wydziałach uczelni, fundują również programy stypendialne i nagrody dla najlepszych studentów PK (m.in. Grupa Azoty, Newag, Galicyjska Izba Budownictwa, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, Fundacja Janusza Magiery, Stowarzyszenie Producentów Cementu i inni).

 

 

Na zdjęciu, członkowie Koła Naukowego Dróg Kolejowych (WIL) podczas warsztatów terenownych dotyczących budowy linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny – Rudzice. / fot. www.facebook.com/WydzialInzynieriiLadowejPK

 

 
więcej wiadomości