6 kwietnia wręczono Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego za najlepszy dyplom, którego autor uzyskał w danym roku tytuł magistra inżyniera architekta na polskich uczelniach architektonicznych. Wśród wyróżnionych osób znalazł się mgr inż. arch. Bartosz Girek z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się na Politechnice Gdańskiej. Do Dyplomu Roku 2018 zostało zgłoszonych 99 prac z 19-tu polskich uczelni architektonicznych. Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego otrzymała mgr inż. arch. Michalina Frątczak z Politechniki Gdańskiej za pracę pt. „Na skraju. Rozbudowa i adaptacja sanktuarium oraz domu pielgrzyma na miejscu wyciszenia. Przylądek Espichel, Portugalia”.

 

5a GirekJury konkursu przyznało także sześć równorzędnych wyróżnień, w tym dla pracy dyplomowej mgr. inż. arch. Bartosza Girka zatytułowanej „Brasilia – drugie dno miasta”. Jury zwróciło uwagę na wyrazistość i spójność przedstawionej wizji rozwoju miasta Brasilia, godzącej szacunek dla modernistycznego dziedzictwa kultury z dzisiejszymi potrzebami mieszkańców. Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Anny Franty, prof. PK.

 

W wyróżnieniu dla absolwenta Politechniki Krakowskiej napisano: „Pomysł na usuwanie dysfunkcjonalności historycznego ikonicznego układu poprzez jego uzupełnianie wprowadzeniem gęstej struktury miejskiej poniżej poziomu terenu w pustych przestrzeniach podstawowych osi urbanistycznych to oczywista utopia… na skalę wielkości zrealizowanej idei miasta Brasilia. Jednak utopia ta otwiera drogę do poszukiwania rozwiązań podobnych, powszechnych problemów, związanych z dostosowaniem dziedzictwa modernizmu do dzisiejszych czasów – przy zachowaniu czytelności pierwotnych założeń”. 

 


Nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich im. Zbyszka Zawistowskiego – Dyplom 2018 została przyznana po raz 54.

 

 

 

Na zdjęciu, mgr inż. arch. Bartosz Girek / fot. www.sarp.org.pl