17 kwietnia br. na Politechnice Krakowskiej odbyły się Branżowe Targi Pracy organizowane przez Biuro Karier PK w ramach projektu PIKAP (Programowanie Indywidualnych Kompetencji Absolwentów Politechniki). Wzięło w nich udział kilkanaście firm z Małopolski oraz studenci czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia realizowanych na Politechnice.

 

- Branżowe Targi Pracy miały formułę networkingową, a więc różniły się od dobrze znanych na Politechnice Krakowskiej Inżynierskich Targów Pracy. Nowa inicjatywa została przede wszystkim skierowana do uczestników projektu PIKAP – mówi kierownik Biura Karier PK dr Maja Ziętara. – Warunkiem uczestnictwa w targach była wcześniejsza rejestracja i przesłanie swojego CV, które następnie trafiało do firm biorących udział w przedsięwzięciu. W ten sposób umożliwiliśmy bezpośredni kontakt studenta z pracodawcą w formie około dwudziestominutowych sesji.

Tragi cao 

Podczas rozmów ze studentami, pracodawcy informowali o zasadach rekrutacji, oczekiwaniach wobec kandydatów i warunkach współpracy. Omawiano też ścieżki kariery i obowiązki na poszczególnych stanowiskach.

 

Projekt PIKAP, w ramach którego odbyły się Branżowe Targi Pracy, współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014-2020). Uczestnikami projektu mogą zostać studenci czterech ostatnich semestrów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia, które są realizowane na Politechnice Krakowskiej. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły aż do wyczerpania limitu miejsc lub zakończenia projektu. Jak tłumaczy dr Maja Ziętara, kierownik Biura Karier PK: - Jednym z głównych założeń projektu jest dokonanie bilansu kompetencji studentów i studentek PK. Wykonujemy testy diagnostyczne dobrane do odpowiednich stanowisk pracy. Każdy uczestnik projektu, który podejdzie do testu, uzyska informację na temat tego, czy kompetencje, które posiada są już na odpowiednim poziomie i czy są adekwatne do stanowiska pracy na które chciałby aplikować.

 

Bilans kompetencji daje możliwość poznania swoich mocnych stron oraz świadomego pokierowania rozwojem osobistym oraz zawodowym. Od strony praktycznej, polega na wypełnieniu jednego lub kilku testów, na specjalnie do tego zaprojektowanej platformie internetowej. Testy dobierane są indywidualnie w oparciu o rozmowę z doradcą zawodowym. Badanie zakłada kilka scenariuszy, a skorzystać mogą na nim zarówno osoby zdecydowane co do kierunku rozwoju swojej kariery, jak i studenci, którzy jeszcze poszukują pomysłu na idealne dla siebie miejsce pracy.

 

targi 1

- Czas poświęcony na projekt PIKAP zależy od indywidualnych potrzeb studentów. Wersja podstawowa uwzględnia dwa spotkania z doradcami zawodowymi i czas na wypełnienie testów kompetencyjnych na platformie on-line. Udział w projekcie można ograniczyć tylko do bilansu kompetencji. Ale zachęcamy także do korzystania z opcji dodatkowych – zaznacza dr Maja Ziętara. 

 

Osoby, które przystąpiły do PIKAP-a, mogą wziąć udział w nowych szkoleniach, których tematyka odpowiada obszarom kompetencyjnym, diagnozowanym podczas indywidualnego doradztwa. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez Biuro Karier PK oraz specjalistów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, 
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PK i Centrum Transferu Technologii PK. Ponadto, dzięki współpracy z firmami zrzeszonymi w ramach Rad Pracodawców na wydziałach Politechniki, organizowane są spotkania z pracodawcami w formule case studies, pozwalające na wspólne szukanie rozwiązań problemów, z którymi mogą spotkać się przedstawiciele danego zawodu.

 

W ramach dodatkowych form rozwoju, projekt PIKAP przewiduje sesje Assessment Center – metody rekrutacyjnej stosowanej przez najlepsze firmy, polegającej na rozwiązywaniu specjalnie zaprojektowanych zadań. W celu jak najlepszego przygotowania się do prawdziwej sesji, uczestnicy projektu mogą realizować takie zadania, jak: dyskusja grupowa, odgrywanie ról, test „in-basket”, case studies lub prezentacje. Ostateczny program sesji będzie dostosowany do danej grupy studentów oraz ich potrzeb rozwojowych. Po zakończeniu sesji, każda osoba otrzyma wyczerpującą informację zwrotną i wskazówki, jak najlepiej zaprezentować się w procesie rekrutacji.

 

Więcej informacji o projekcie PIKAP na stronie internetowej pikap.pk.edu.pl

 

 

Na zdjęciach, uczestnicy Branżowych Targów Pracy / fot. Jan Zych