Od 18 do 20 kwietnia br. na Politechnice Krakowskiej odbywa się III Konferencja Naukowo-Techniczna „Konstrukcje sprężone KS2018”, którą organizuje Katedra Konstrukcji Sprężonych Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej PK
ks2018
Sprężanie konstrukcji jest technologią szeroko stosowaną w budownictwie. Tematyka konferencji obejmuje zarówno zagadnienia podstawowe, jak i najnowsze trendy, a w szczególności: nowe rozwiązania konstrukcyjne w obiektach sprężonych, nowe materiały stosowane do sprężania konstrukcji, wzmacnianie konstrukcji przez sprężanie, modelowanie obiektów sprężonych, zagadnienia technologiczne w konstrukcjach sprężonych, projektowanie i wykonawstwo mostów podwieszonych i extradosed. Organizatorzy podkreślają, że celem konferencji KS2018 jest stworzenie forum dla wymiany informacji o dokonaniach, osiąganych wynikach, napotykanych problemach i ich rozwiązaniach. 
 
 
ASeruga
W drugim dniu konferencji odbędzie się uroczysta sesja jubileuszowa z okazji 70-lecia prof. dr hab. inż. Andrzeja Serugi. Prof. Seruga jest wybitnym specjalistą z zakresu żelbetowych i sprężonych zbiorników na ciecze i materiały sypkie, uznanym autorytetem aktywnym od wielu lat zarówno na polu naukowo-badawczym i wdrożeniowym, jak i praktycznym.
 
W swojej ponad 45-letniej działalności naukowo-dydaktycznej na Politechnice Krakowskiej, prof. Andrzej Seruga prowadził wszechstronną działalność naukowo-badawczą, związaną z rozwojem technologii wykonania konstrukcji z betonu sprężonego, metod projektowania konstrukcji kołowo-symetrycznych oraz z oceną rozwoju właściwości mechanicznych betonu, których znajomość w każdym etapie wykonania konstrukcji rzutuje na ostateczny efekt jakim jest jej trwałość i niezawodność. W ostatnich latach przeprowadził znaczące badania doświadczalne związane z zastosowaniem stalowych cięgien bez przyczepności do projektowania i realizacji nawierzchni drogowych oraz lotniskowych m.in. z wykorzystaniem betonu siarkowego.
 
 
 
Szczegółowe informacje o III Konferencji Naukowo-Technicznej „Konstrukcje sprężone KS2018” na stronie www.ks2018.pk.edu.pl
 
 
Na zdjęciu, prof. Andrzej Seruga / fot. www.ks2018.pk.edu.pl