Wymiana kadr naukowych i studentów, współpraca badawcza i publikacyjna, organizacja wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań specjalistycznych – to główne punkty umów o kooperacji Politechniki Krakowskiej oraz kazachskich uczelni – Karagandyńskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego oraz Аłmatyńskiego Uniwersytetu Energetyki i Komunikacji.

kazachstan

Porozumienie o współpracy podpisali w środę 18 kwietnia na Politechnice Warszawskiej rektorzy: prof. Jan Kazior z Politechniki Krakowskiej, prof. Marat Ibatov z Uniwersytetu w Karagandzie oraz prof. Saule Sagintayeva z Uniwersytetu w Ałmatach. Podpisanie porozumień bilateralnych między uczelniami było elementem programu wizyty w Polsce rektorów 16 uczelni z Kazachstanu oraz przedstawicieli tamtejszego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Główne tematy rozmów dotyczyły intensyfikacji kontaktów naukowych i akademickich, uznawania wykształcenia, a także wyznaczenia nowych kierunków współpracy. Owocem wizyty jest podpisanie umów: o współpracy pomiędzy Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Radą Rektorów Kazachstanu, o współpracy pomiędzy Fundacją Edukacyjną "Perspektywy" i Centrum Programów Międzynarodowych "Bolashak" oraz porozumień dwustronnych pomiędzy poszczególnymi uczelniami, w tym Politechniki Krakowskiej ze szkołami wyższymi z Karagandy i Ałmatów.

 

Jak podkreśliło MNISW, Kazachstan jest jednym z państw Azji Centralnej – obok Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu – cieszących się szczególnym zainteresowaniem ze strony Unii Europejskiej. Wyróżnia się najbardziej zaawansowanymi reformami i największą aktywnością na arenie międzynarodowej. Wspólne działania resortów nauki obu państw, a także dynamicznie rozwijająca się współpraca międzynarodowa polskich i kazachskich uczelni pozwolą na jeszcze sprawniejszy transfer wiedzy, doświadczenia oraz wymiany naukowej - podano w komunikacie resortu.