11 maja pracownicy i studenci Politechniki Krakowskiej obchodzili Święto Szkoły. Po uroczystym pochodzie senatorów PK, z budynku głównego uczelni do Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”, odbyło się otwarte posiedzenie senatu, podczas którego zostały wręczone odznaczenia państwowe, resortowe i uczelniane przyznane w bieżącym roku akademickim oraz nagrody rektora za rok 2017:
 
wito Szkoy
 
Złoty Krzyż Zasługi:
1. Prof. dr hab. inż. Witold Cecot
2. Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska
3. Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
 
Srebrny Krzyż Zasługi: dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus
 
Brązowy Krzyż Zasługi:
1. Dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec
2. Dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja
 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę:
1. Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska
2. Dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK
3. Dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski
4. Dr hab. inż. Zbigniew Latała
5. Dr inż. Tomasz Stypka
6. Dr Jan Kurzyk
7. Dr Katarzyna Pałasińska
8. Mgr inż. Anna Stypka
9. Lucyna Bielińska
10. Agata Cholewka
11. Teresa Kubarek
12. Małgorzata Mika
 
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:
1. Dr inż. Waldemar Łatas
2. Dr inż. arch. Rafał Malik
3. Dr inż. Piotr Mika
4. Dr inż. Wojciech Średniawa
 
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:
1. Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak
2. Dr inż. arch. Jakub Błachut  
3. Mgr Małgorzata Rekuć
 
Medal Komisji Edukacji Narodowej:
1. Prof. dr hab. inż. arch. Marek Kowicki
2. Dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK
3. Dr hab. Jan Koroński
 
Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”:
1. Grupa AZOTY S.A.
2. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
3. Prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
4. Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus
5. Mgr Barbara Korta-Wyrzycka
6. Mgr Małgorzata Kurowska
 
Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej:
1. Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
2. Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz
3. Dr inż. arch. Janusz Barnaś
4. Dr inż. Antoni Bojarski
5. Dr inż. Małgorzata Duraj
6. Dr inż. Stefan Kurek
7. Dr inż. Jerzy Rosiński
8. Dr inż. Krzysztof Zima
9. Mgr Grażyna Cholewa
10. Mgr Anita Łagosz-Michalec
11. Mgr inż. Marzena Marcinek
12. Inż. Krystyna Hartel
 
Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej:
1. Prof. dr hab. Piotr Zieliński
2. Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK
3. Dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof. PK
4. Dr hab. inż. Aleksander Kuranowski, prof. PK
5. Dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK
6. Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt
7. Dr hab. Piotr Romańczyk
8. Dr hab. inż. Mariusz Zych
9. Dr inż. Wojciech Drozd
10. Dr inż. Andrzej Drwal
11. Dr inż. Renata Dwornicka
12. Dr inż. Zygmunt Dziechciowski
13. Dr inż. Damian Grela
14. Dr inż. Krzysztof Ostrowski
15. Dr inż. arch. Łukasz Stożek
16. Dr inż. Jan Wrona
17. Dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel
18. Mgr Dorota Lipińska
19. Mgr Maria Pietrukowicz
20. Mgr inż. Marek Popczyk
21. Mgr Agnieszka Słupska
22. Mgr Marta Tomczyk
23. Inż. Bogusława Solarz
24. Katarzyna Jankowska
25. Tadeusz Kobza
26. Roman Spolitakiewicz
 
Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2017:
 
Nagroda za najwyżej punktowaną publikację naukową - ex aequo dr inż. Łukasz Hojdys i dr inż. Piotr Krajewski
 
Nagroda za najwyżej punktowaną publikację naukową opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym - ex aequo dr inż. Łukasz Hojdys i dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK
 
Nagroda za największą liczbę cytowań - dr hab. inż. Agnieszka Leśniak
 
Nagroda dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w części A aktualnego wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - mgr inż. Agnieszka Kumorkiewicz
 
Nagroda dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego - dr hab. inż. Marek Hebda
 
Nagroda dla najmłodszego wypromowanego doktora - dr inż. Adam Ciszkiewicz
 
Nagroda dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora - dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK
 
 
Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za wyróżniające osiągnięcia naukowe (przyznane po raz pierwszy):
 
Wydział Architektury
1. Dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK
2. Dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber
3. Dr inż. arch. Przemysław Markiewicz
 
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
1. Dr hab. inż. Lesław Bieniasz
2. Dr Marek Malinowski
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
1. Dr inż. Krzysztof Tomczyk
 
Wydział Inżynierii Lądowej
1. Dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, prof. PK
2. Dr hab. inż. Jan Jaśkowiec
3. Dr hab. Piotr Kozioł
4. Dr inż. Mariusz Kieć
5. Dr inż. Teresa Stryszewska
 
Wydział Inżynierii Środowiska
1. Prof. dr hab. inż. Dawid Taler
2. Dr Mariola Kędra
3. Dr inż. Agnieszka Lechowska
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 
1. Dr inż. Katarzyna Bizon
2. Dr inż. Przemysław Jodłowski
3. Dr inż. Katarzyna Matras-Postołek
 
Wydział Mechaniczny
1. Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc
2. Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
3. Dr hab. inż. Piotr Duda, prof. PK
4. Dr hab. inż. Jan Łuczko, prof. PK
5. Dr hab. inż. Artur Krowiak
6. Dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik
7. Dr inż. Paweł Romanowicz
8. Dr inż. Ryszard Wójtowicz
 
Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za przygotowanie e-kursów:
 
Nagroda indywidualna I stopnia - mgr inż. Dawid Łątka;
 
Nagroda indywidualna II stopnia - dr inż. Elżbieta Jarosińska;
 
Nagroda indywidualna III stopnia - mgr inż. Nina Szczepanik-Ścisło;
 
Nagroda zespołowa I stopnia - dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, dr inż. Michał Juszczyk, dr inż. Krzysztof Zima;
 
Nagroda zespołowa II stopnia - dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK, dr inż. arch. Przemysław Bigaj, dr inż. arch. Marek Początko, mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha;
 
Nagroda zespołowa III stopnia - dr hab. inż. Konrad Weinreb, prof. PK i mgr inż. Jarosław Tulicki.
 
 
W trakcie uroczystości wykład pt. „Ignacy Mościcki i Eugeniusz Kwiatkowski – przemysłowcy, politycy, wizjonerzy” wygłosił Witold Szczypiński, wiceprezes Zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty S.A. Wręczono także nagrody w konkursie wiedzy „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz”.
 
Po oficjalnych uroczystościach odbył się tradycyjny piknik dla pracowników i studentów.

                                                                                                   

Zachęcamy do obejrzenia relacji ze Święta Szkoły:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy też do naszej Fotogalerii
 
 
Na zdjęciach, Święto Szkoły na Politechnice Krakowskiej, 11 maja br. / fot. Jan Zych.