Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej jest partnerem i współorganizatorem konferencji „Otwarty Kraków 3. Dialog i współpraca międzykulturowa” organizowanej w ramach zadań programu „Otwarty Kraków”.

 

mck krakow„Otwarty Kraków 3. Dialog i współpraca międzykulturowa” to tytuł trzeciej z kolei konferencji programu „Otwarty Kraków”. Celem cyklu jest popularyzacja działań na rzecz różnorodności kulturowej i społecznej, integracja cudzoziemców, dialog i współpraca.

 

W programie przewidziano trzy dyskusje panelowe. Pierwsza będzie dotyczyć potrzeb edukacyjnych dzieci z doświadczeniem migracji w zakresie znajomości języka oraz wiedzy o kraju pochodzenia i kraju pobytu. Dyskutować będą konsulowie Węgier, Ukrainy, Luksemburga, Słowacji i Stanów Zjednoczonych. Druga dyskusja odbędzie się na temat działań na rzecz dialogu i edukacji wielokulturowej w krakowskich szkołach i placówkach edukacyjnych. Temat ten przedstawią dyrektorzy czterech krakowskich szkół oraz dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. W trzecim panelu wezmą udział przedstawiciele środowisk migrantów i mniejszości narodowych, którzy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie jak pogłębiać znajomość języka i wiedzę o kulturze w środowiskach wielokulturowych oraz jak budować społeczeństwo otwarte na dialog i współpracę.

 

Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK jest jedną z pięciu jednostek w kraju, zajmujących się prowadzeniem kursów przygotowujących cudzoziemców, którzy chcą podjać studia w Polsce. To jedyna tego typu jednostka w Krakowie, która posiada uprawnienia do kierowania swoich absolwentów na bezpłatne studia w polskich uczelniach publicznych.

 

Zainteresowanych zapraszamy 14 maja 2018 roku do sali obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w godzinach od 15.30 do 19.30. 

 

 

Uczestników prosimy o rejestrację za pomocą formularza >>>

 

 

Szczegółowy program konferencji >>>