Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych, działające przy Katedrze Systemów Transportowych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, organizuje w dniach 17-19 maja br. drugą edycję Ogólnopolskiej Konferencji i Warsztatów Transportowo - Urbanistycznych „Przepis na miasto”. 
 
pnm 2 www header
 
17 maja odbędzie się studencka konferencja oraz panel wykładowy z udziałem zaproszonych gości. Tematy poruszane podczas konferencji będą dotyczyły m.in.: ochrony i kształtowania środowiska miejskiego, planowania przestrzennego i rozwoju miast, systemu informacji przestrzennej (GIS), ruchu pieszego i rowerowego oraz zrównoważonej mobilności miejskiej. 
 
W ramach warsztatów transportowo - urbanistycznych, 18 i 19 maja, studenci kierunków transport, architektura, gospodarka przestrzenna oraz architektura krajobrazu opracują rozwiązania dla jednego z rejonów Krakowa. W pierwszej edycji zmierzyli się projektowo z obszarem Starych Dębnik i Salwatora. Warsztaty organizowane są w formule „Miasto24”. Oznacza to, że uczestnicy mają 24 godziny na realizację swoich koncepcji. 
 
Głównym celem warsztatów i konferencji „Przepis na miasto 2” jest popularyzowanie - wśród studentów kierunków „miejskich” - wiedzy na temat racjonalnego, świadomego planowania przestrzennego oraz projektowania urbanistycznego uwzględniającego rozwój systemów komunikacyjnych.
 
Konferencja „Przepis na miasto 2” odbywa się pod patronatem rektora Politechniki Krakowskiej, prof. Jana Kaziora. 
 
Więcej informacji na stronie internetowej KNSK: http://knsk.org/warsztaty/przepis-na-miasto/