Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 14. edycji swoich najpopularniejszych konkursów OPUS i PRELUDIUM. W ich ramach cztery projekty naukowców z Politechniki Krakowskiej otrzymają finansowanie.

 

logo poziom

 

Jak podkreśla w komunikacie NCN, OPUS i PRELUDIUM to flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki. Od lat cieszą się największym zainteresowaniem spośród całej oferty konkursowej. W 14. edycji oceniający wnioski eksperci przyznali polskim naukowcom 397 576 609 zł. W obu konkursach złożono łącznie 3122 wnioski, z czego do finansowania skierowano 669 projektów.

 

W konkursie OPUS z 1968 wniosków do finansowania zakwalifikowano 394 projekty, w tym trzy naukowców z Politechniki Krakowskiej:

1. „Badania aktywności i stabilności barwników gomfreninowych z ekstraktów Basella alba L.” - dr hab. inż. Sławomir Wybraniec (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej) - wartość finansowania 986 000 zł
 
2. „Nowe nanostrukturalne kompozyty hybrydowe poliuretan bezizocyjanianowy / funkcjonalizowany POSS” - prof. dr hab. inż. Krzysztof Jerzy Pielichowski (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej) - wartość finansowania 1 060 600 zł
 
3. „Wieloskalowy model mechanizmów pękania materiałów niejednorodnych w warunkach obciążeń złożonych w ekstremalnie niskich temperaturach” - prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń (Wydział Mechaniczny) - wartość finansowania 1 125 406 zł
 
W konkursie OPUS nie ma ograniczeń ze względu na staż badawczy czy posiadany stopień naukowy. – OPUS to nasz podstawowy konkurs, na który przeznaczamy ponad połowę naszego budżetu, rywalizują w nim zarówno młodzi, jak i bardziej doświadczeni naukowcy – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.
 
W rama konkursu PRELUDIUM 14, przeznaczonego dla młodych naukowców, którzy nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, złożono 1154 wnioski. Finansowanie w wysokości ponad 41 mln zł otrzyma 275 projektów. Wśród nagrodzonych znalazł się projekt mgr inż. Macieja Gruzy z Wydziału Mechanicznego PK „Modelowanie dokładności pomiaru realizowanego na laserowych systemach nadążnych wykorzystujących w swoim działaniu zarówno pomiar odległości jak i pomiar pozycji kątowej”. Wartość finansowania to 201 000 zł (opis projektu: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/397235-pl.pdf). 
 
Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 14 i PRELUDIUM 14 można sprawdzić na stronie Narodowego Centrum Nauki: http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-05-15-wyniki-konkursow-opus-14-preludium-14 
 
Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołaną w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. NCN wspiera badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Misją NCN jest działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie.