Zgodnie z Zarządzeniem nr 23 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 11 marca 2020 r. znak R.0201.29.2020 w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, imprezy kulturalne, artystyczne i sportowe organizowane przez Politechnikę Krakowską oraz na terenie Politechniki Krakowskiej przez podmioty zewnętrzne, których przeprowadzenie planowano w okresie od 12 marca do 14 kwietnia 2020 r.

 

 

Pawilon Konferencyjno-Wystawowy „Kotłownia”

 

Galeria Politechniki Krakowskiej „Gil” (zamknięta czasowo z powodu remontu)