W dniach 21-24 maja br. w Krakowie odbywa się 11. edycja wydarzenia International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer (ICCHMT 2018). Konferencję organizuje Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej przy współpracy z uniwersytetami: Calgary (Kanada), Sapienza w Rzymie (Włochy) oraz Paryż Saclay (Francja).
 
Tematyka konferencji obejmuje m.in. zagadnienia związane z metodami numerycznymi w rozwiązywaniu równań Naviera-Stokesa, modelowaniem numerycznym przepływów jedno- i wielofazowych, modelowaniem sprzężonych zagadnień przepływu ciepła w ciałach stałych i cieczach oraz przepływami nanopłynów. Jej celem jest prezentacja wyników badań naukowych, wymiana doświadczeń, jak również budowa platformy współdziałania środowiska naukowego z przemysłem.
 
otwarcie 
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele czołowych ośrodków naukowych na świecie, związanych z komputerowym modelowaniem procesów przepływu ciepła i masy. Zagadnienia te znajdują praktyczne zastosowanie podczas projektowania i modelowania pracy wymienników ciepła, zarówno mikro- jak i przemysłowych instalacji energetycznych, systemów klimatyzacji i oczyszczania powietrza, a także wielu innych. 
 
Miejscem konferencji jest hotel Galaxy przy ul. Gęsiej w Krakowie. W ramach sesji plenarnych swoje referaty wygłoszą światowej sławy specjaliści z zakresu modelowania numerycznego procesów wymiany ciepła i masy. Odbędą się łącznie 24 referatowe sesje tematyczne oraz 3 sesje posterowe.
otwarcie2
 
Pierwsza międzynarodowa konferencja ICCHMT 2018 odbyła się na Cyprze (Magusa). Kolejne edycje miały miejsce, m.in. w Brazylii (Rio de Janeiro), Kanadzie (Banff, Canmore), Francji (Paryż), Chinach (Guangzhou) oraz w Turcji (Stambuł). W 2016 r. konferencja została zorganizowana po raz pierwszy w Krakowie.
 
Przewodniczącymi Komitetu Naukowego ICCHMT 2018 są: prof. dr hab. inż. Jan Taler (Politechnika Krakowska), prof. Wen-Quan Tao (Xi’an Jiaotong University, Chiny), prof. Abdulmajeed Mohamad (University of Calgary, Kanada) i prof. dr. Ali Cemal Benim (Duesseldorf University of Applied Sciences, Niemcy). 
 
Konferencja ICCHMT 2018 została objęta patronatem honorowym: Ministerstwa Energii, prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk.
 
Strona internetowa konferencji: www.icchmt.conrego.pl
 
 
Na zdjęciach, od góry: otwarcie konferencji ICCHMT 2018 (od lewej rektor PK prof. Jan Kazior, dziekan WM prof. Jerzy Sładek, prof. Jan Taler), uczestnicy konferencji / fot. Jan Zych