21 maja br. Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej wspólnie z Instytutem Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej organizują II Sympozjum pt. „BIM w edukacji”, poświęcone problemom wdrażania metodyki BIM (Building Information Modelling) do programów studiów na uczelniach technicznych w Polsce.
 
bannerSympozjum
 
Celem spotkania jest wspieranie współpracy przedstawicieli wszystkich uczelni technicznych w kraju, zainteresowanych bądź zaangażowanych w prowadzenie lub przygotowanie zajęć dotyczących metodyki BIM. Owocem ubiegłorocznej edycji „BIM w edukacji” była m.in. propozycja opracowania i wdrożenia wspólnych podstaw programowych nauczania BIM oraz stworzenia platformy współpracy o roboczej nazwie Forum Akademickie BIM. W ciągu roku przeprowadzono szereg konsultacji. Ukazała się też książka pt. „BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case study”. Jej współautorem jest dr inż. Jacek Magiera, pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej
 
bim1
 
II Sympozjum „BIM w edukacji” jest skierowane do przedstawicieli władz i pracowników wydziałów szkół wyższych, które prowadzą zajęcia dla przyszłych architektów, konstruktorów, projektantów infrastruktury, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacji, elementów inteligentnego budynku, a także do kadr średniego szkolnictwa zawodowego, zainteresowanych tą tematyką. 
 
Komitet Naukowy Sympozjum tworzą: przedstawiciele Politechniki Krakowskiej - prof. dr hab. inż. Witold Cecot, dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK, dr inż. Jacek Magiera - oraz dr hab. inż. Marek Salamak (Politechnika Śląska), dr hab. inż. Adam Glema, prof. PP (Politechnika Poznańska), dr inż. Marzena Lendo-Siwicka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), dr inż. Janusz Bohatkiewicz ( Politechnika Lubelska) i dr inż. Ireneusz Czmoch (Politechnika Warszawska). 
 
II Sympozjum „BIM w edukacji” odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia”.
 
Patronat nad wydarzeniem objął prof. dr hab. inż. Jan Kazior, rektor Politechniki Krakowskiej.
 
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.bim-w-edukacji-2018.pl 
 
 
Na zdjęciu, od lewej: dr inż. Jacek Magiera (Politechnika Krakowska), Bohdan Lisowski, jr (SARP Oddział Kraków), Wiktor Piwkowski (PZITB) / fot. Jan Zych