W poniedziałek w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej zostały podpisane porozumienia pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej PK a siedmioma firmami branży kolejowej w sprawie stypendiów fundowanych dla studentów drugiego i trzeciego semestru studiów II stopnia kierunku budownictwo w specjalnościach związanych z kolejnictwem (drogi kolejowe, konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i organizacja budownictwa oraz mosty i budowle podziemne).
 
umowa2Porozumienia zawarte zostały z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Kolejowymi Zakładami Nawierzchniowymi „Bieżanów” Sp. z o.o., Budimex S.A., Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o., Grupą ZUE S.A., STRABAG Sp. z o.o. oraz Track Tec S.A. W imieniu Wydziału Inżynierii Lądowej umowy podpisał dziekan WIL dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. Zgodnie ze stosownymi zapisami, każdy ze stypendystów będzie otrzymywał 1000 zł miesięcznie przez dwa ostatnie semestry studiów. Stypendyści będą mogli także odbyć staż i praktykę w jednej z firm, a po zakończeniu studiów zyskają możliwość zdobycia zatrudnienia. 
 
 
Studenci kształceni będą nie tylko przez dydaktyków PK, ale również specjalistów-praktyków z firm, zgodnie z przygotowanym wspólnie programem kształcenia. W planach są m.in. specjalistyczne wykłady i ćwiczenia związane z budownictwem kolejowym. Studenci wezmą udział w wyjazdach tematycznych, szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych specjalistów z Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie uprawnień budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budownictwa kolejowego, a także konferencjach naukowych i branżowych. W ramach kół naukowych i w pracach magisterskich będą rozwiązywać rzeczywiste problemy badawczo-techniczne wskazane przez firmy. 
 
umowa1
 
Pierwsi absolwenci budownictwa, wykształceni we współpracy z firmami z branży kolejowej, wejdą na rynek pracy w 2019 r. Kandydaci, zainteresowani rekrutacją do udziału w programie stypendialnym na kierunku budownictwo i udziałem w kształceniu zamawianym przez pracodawców, znajdą więcej informacji na stronie wil.pk.edu.pl oraz w dziekanacie Wydziału (ul. Warszawska 24).
 

 

Rozmowa Radia "Nowinki" z dziekanem WIL dr hab. inż. Andrzejem Szaratą, prof PK oraz dyrektorem Zakładów Linii Kolejowych w Krakowie Włodzimierzem Zembolem o współpracy PK z branżą kolejową

 

 
 
 
 
 
Na zdjęciach, od góry: podpisanie porozumienia z PKP PLK S.A. (członek zarządu PKP PLK Radosław Celiński i dziekan WIL PK dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK); przedstawiciele firm branży kolejowej w towarzystwie rektora PK prof. Jana Kaziora i dziekana WIL / fot. Jan Zych
 
 
Więcej zdjęć w Fotogalerii.