WIL


Adres ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Tel. 12 628 23 01
Adres WWW

www.wil.pk.edu.pl

Rekrutacja

Wydziałowy serwis rekrutacyjny

3161
studentów
40 doktorantów
212
nauczycieli
akademickich

 

WIL 01

 


 

Kierunki studiów

budownictwo

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia
  • studia III stopnia

budownictwo (w języku angielskim)

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia

gospodarka przestrzenna

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia

transport

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia
  • studia III stopnia

Władze wydziału

dziekan szarata

 

 

 

 

Dziekan

dr hab. inż. Andrzej SZARATA, prof. PK

 

Prodziekani

dr inż. Marek BAUER

dr hab. inż. Lucyna DOMAGAŁA, prof. PK

dr hab. inż. Dorota JASIŃSKA

dr hab. inż. Agnieszka LEŚNIAK, prof. PK

   

Jednostki wydziału

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych >>>


Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych >>>


Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych >>>


Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli >>>


Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu >>>


Katedra Systemów Transportowych >>>


Katedra Zarządzania w Budownictwie >>>


Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów


Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów >>>


Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii >>>


Centrum Certyfikacji Budowlanej


Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych >>>


Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego >>>


Laboratorium Inżynierii Wiatrowej >>>


Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli >>>

 

 

 

wil int

 

więcej wiadomości