Dr inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus z Politechniki Krakowskiej otrzymała odznaczenie „Honoris Gratia”
- za zasługi dla Krakowa.

 

Dr Jadwiga Środulska-Wielgus została wyróżniona przez prezydenta Krakowa za wieloletnie starania o zachowanie zieleni miejskiej, m.in. na terenie budowli obronnych Twierdzy Kraków. Odznaczenie wręczył doradca prezydenta miasta prof. Wiesław Starowicz w Klubie Kultury „Kliny”, 4 stycznia br.

 

Dr Środulska-Wielgus jest adiunktem w Zakładzie Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich w Instytucie Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury. Jest również członkiem Zarządu  Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, sekretarzem naukowym krakowskiego oddziału Sekcji Architektury Krajobrazu PAN i członkiem Sekcji Architektury Obronnej ICOMOS.

 

Za swoją pracę doktorską „Rola i znaczenie maskowań fortyfikacyjnych w tworzeniu krajobrazu parkowego na przykładzie Krakowa” otrzymała wyróżnienia: generalnego konserwatora zabytków, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, ministra infrastruktury oraz nagrodę rektora Politechniki Krakowskiej.

 

W 2009 r. odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.