ODWOŁANIA

 

ZMIANA/SPROSTOWANIE DANYCH PERSONALNYCH STUDENTA

 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

  • Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium doktoranckiego lub zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (nowy formularz wkrótce)
  • Zał. nr 3 do Wniosku - sprawozdanie doktoranta (nowy formularz wkrótce)

  • Instrukcja wypełniania sprawozdania doktoranta (nowy formularz wkrótce)

 

ODPIS DYPOLOMU W JĘZYKU OBCYM