titlePL WIS

 


Adres ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Tel. 12 628 28 01
Adres WWW www.wis.pk.edu.pl
Rekrutacja

Wydziałowy serwis rekrutacyjny

1427
studentów
22
doktorantów
95
nauczycieli
akademickich

 

WIS 01

 


 

Kierunki studiów

budownictwo

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia

gospodarka przestrzenna

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia

inżynieria środowiska

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia
  • studia III stopnia

Władze wydziału

dziekanWIS

 

 

 

 

Dziekan

dr hab. inż. Stanisław M. RYBICKI, prof. PK

 

Prodziekani

dr inż. Piotr BEŃKO

dr inż. Izabela GODYŃ

dr hab. inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK

dr inż. Jarosław MÜLLER

 

   
 
 

Jednostki wydziału

Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej >>>


Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich >>>


Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska >>>


Katedra Technologii Środowiskowych >>>

 

Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów >>>

 

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa >>>

 

 

 

int wis