WISE

 


Adres ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Tel. 12 628 28 01
Adres WWW wisie.pk.edu.pl
Rekrutacja

Wydziałowy serwis rekrutacyjny

1920
studentów
20
doktorantów
95
nauczycieli
akademickich

 

WIS 01

 


 

Kierunki studiów

energetyka

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia

 

gospodarka przestrzenna

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia

 

inżynieria i gospodarka wodna

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia

 

inżynieria środowiska

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia

 

odnawialne źródła energii 

i infrastruktura komunalna

  • studia I stopnia

Władze wydziału

dziekan rybicki

 

 

 

 

Dziekan

dr hab. inż. Stanisław M. RYBICKI, prof. PK

 

Prodziekani

dr inż. Piotr BEŃKO

dr hab. inż. Sławomir GRĄDZIEL, prof. PK

dr hab. inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK

dr inż. Jarosław MÜLLER

 

   
 
 

Jednostki wydziału

Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej >>>


Katedra Energetyki >>>


Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska >>>


Katedra Technologii Środowiskowych >>>

 

Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów >>>

 

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa >>>

 

 

 

wisie int

 

więcej wiadomości