Zasady zakupu gadżetów PK
 

 

 

Gadżety mogą zamawiać Jednostki organizacyjne Politechniki Krakowskiej.  Materiały są wydawane na podstawie zamówienia z określonym źródłem finansowania. Jednostki uczelni zamawiające materiały zostają obciążone rozliczeniem wewnętrznym. Zamówienia na materiały reklamowe w nakładzie powyżej 20 szt. należy zgłosić do Działu Promocji PK z miesięcznym wyprzedzeniem w formie pisemnej i z określeniem źródła finansowania. Skan zamówienia można przesłać drogą e-mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Gadżety są wydawane wyłącznie w siedzibie Działu Promocji (ul. Warszawska 24, Galeria „Gil”, pok. 1.35). Osoba pobierająca materiały promocyjne jest zobowiązana do podpisania potwierdzenia odbioru. Po odbiór materiałów zapraszamy codziennie w godzinach 9.00-13.00.