Drukuj

Dzień Otwarty na PK

Co roku Politechnika Krakowska organizuje dzień otwarty, podczas którego maturzyści mogą poznać uczelnię. W tym dniu organizowane są prezentacje dotyczące oferty dydaktycznej uczelni, zasad rekrutacji oraz życia studenckiego. To także wyjątkowa okazja, by porozmawiać ze studentami i pracownikami Politechniki Krakowskiej. Na stoiskach tematycznych można zdobyć informacje na temat studiów na konkretnym wydziale, stypendiów i studiów za granicą oraz zasad przyznawania miejsc w akademikach. Uczniowie mogą zwiedzać wydziały i laboratoria, a także uczestniczyć w zajęciach. 

 dzienotwartyFot. Jan Zych 

 

Konkurs „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”

Ogólnopolski konkurs wiedzy o patronie Politechniki Krakowskiej – bohaterze narodowym i wybitnym inżynierze. Konkurs ma formułę dwuetapową. W pierwszym etapie uczestnicy wypełniają internetowy testu złożony z 30 pytań zamkniętych. Dziesięcioro najlepszych uczestników (5 studentów i 5 uczniów) mierzy się ze sobą w Wielkim Finale, który odbywa się na Politechnice Krakowskiej. Oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych, najlepsi uczestnicy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej.

 

konkursFot. Jan Zych

 

Wirtualny Dzień Otwarty

Wirtualny Dzień Otwarty to wyjątkowa okazja dla kandydatów na studia, by poznać uczelnię bez wychodzenia z domu. Maturzyści, którzy nie mogli odwiedzić uczelni w czasie Dnia Otwartego lub mimo odwiedzin na PK wciąż mają jakieś pytania, mogą się z nami spotkać – tym razem wirtualnie. Wystarczy dostęp do Internetu, by porozmawiać na czacie z pracownikami i studentami oraz zobaczyć filmy i prezentacje na temat uczelni.

 

Święto Szkoły

 

Wielkie święto społeczności akademickiej – pracowników i studentów. Zawsze rozpoczyna się uroczystym pochodem władz uczelni oraz senatu przez kampus do Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”.  W „Działowni”, podczas uroczystego posiedzenia Senatu PK, wręczane są odznaczenia państwowe, resortowe, naukowe i uczelniane. Po uroczystości odbywa się piknik z udziałem Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej.

 

swieto szkolyFot. Jan Zych