KIERUNEK

WYDZIAŁ

TRYB STUDIÓW

architektura Wydział Architektury

stacjonarne

niestacjonarne

architektura krajobrazu Wydział Architektury

stacjonarne

automatyka i robotyka Wydział Mechaniczny

stacjonarne
niestacjonarne

biotechnologia Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

stacjonarne

budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej

stacjonarne

niestacjonarne

budownictwo (w języku angielskim) Wydział Inżynierii Lądowej

stacjonarne

budownictwo

Wydział Inżynierii Środowiska

stacjonarne

niestacjonarne

elektrotechnika Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

stacjonarne

niestacjonarne

energetyka - kierunek międzywydziałowy Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Mechaniczny

stacjonarne

niestacjonarne

fizyka techniczna Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki stacjonarne
gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Środowiska

stacjonarne

informatyka

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

stacjonarne

niestacjonarne

informatyka

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

stacjonarne

niestacjonarne

informatyka stosowana Wydział Mechaniczny stacjonarne
inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Mechaniczny

stacjonarne

inżynieria biomedyczna

Wydział Mechaniczny

stacjonarne
inżynieria chemiczna i procesowa Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

stacjonarne

inżynieria materiałowa

Wydział Mechaniczny

stacjonarne
inżynieria produkcji Wydział Mechaniczny

stacjonarne

niestacjonarne

inżynieria środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska

stacjonarne

niestacjonarne

inżynieria wzornictwa przemysłowego Wydział Mechaniczny stacjonarne
matematyka Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki stacjonarne
mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczny

stacjonarne

niestacjonarne

nanotechnologie i nanomateriały Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki stacjonarne 

odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Wydział Inżynierii Środowiska stacjonarne
technologia chemiczna Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej stacjonarne 
transport Wydział Inżynierii Lądowej stacjonarne

niestacjonarne

transport Wydział Mechaniczny stacjonarne

niestacjonarne

KIERUNEK

WYDZIAŁ

TRYB STUDIÓW

architektura Wydział Architektury

stacjonarne

architektura (w języku angielskim) Wydział Architektury  stacjonarne
architektura krajobrazu Wydział Architektury

stacjonarne

automatyka i robotyka Wydział Mechaniczny

stacjonarne
niestacjonarne

biotechnologia Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

stacjonarne

budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej

stacjonarne

niestacjonarne

budownictwo (w języku angielskim) Wydział Inżynierii Lądowej

stacjonarne

budownictwo

Wydział Inżynierii Środowiska

stacjonarne

elektrotechnika Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

stacjonarne

niestacjonarne

energetyka - kierunek międzywydziałowy Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Mechaniczny

stacjonarne

niestacjonarne

fizyka techniczna Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki stacjonarne
gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Środowiska

stacjonarne

informatyka

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

stacjonarne

niestacjonarne

informatyka stosowana Wydział Mechaniczny stacjonarne
inżynieria biomedyczna

Wydział Mechaniczny

stacjonarne
inżynieria chemiczna i procesowa Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

stacjonarne

inżynieria materiałowa

Wydział Mechaniczny

stacjonarne
inżynieria produkcji Wydział Mechaniczny

stacjonarne

niestacjonarne

inżynieria środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska

stacjonarne

niestacjonarne

matematyka Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki stacjonarne
mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczny

stacjonarne

niestacjonarne

technologia chemiczna Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej stacjonarne 
transport Wydział Inżynierii Lądowej stacjonarne
niestacjonarne
transport Wydział Mechaniczny stacjonarne

niestacjonarne

DYSCYPLINA NAUKOWA

DZIEDZINA NAUKI

WYDZIAŁ

TRYB STUDIÓW

architektura i urbanistyka nauki techniczne Wydział Architektury

stacjonarne

budowa i eksploatacja maszyn nauki techniczne Wydział Mechaniczny

stacjonarne

budownictwo nauki techniczne Wydział Inżynierii Lądowej

stacjonarne

elektrotechnika nauki techniczne Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej stacjonarne
energetyka nauki techniczne Wydział Mechaniczny

stacjonarne

inżynieria chemiczna nauki techniczne Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

stacjonarne

inżynieria materiałowa nauki techniczne Wydział Mechaniczny

stacjonarne

inżynieria produkcji nauki techniczne

Wydział Mechaniczny

stacjonarne

inżynieria środowiska nauki techniczne Wydział Inżynierii Środowiska

stacjonarne

mechanika nauki techniczne Wydział Mechaniczny

stacjonarne

technologia chemiczna nauki techniczne Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej stacjonarne
transport nauki techniczne Wydział Inżynierii Lądowej stacjonarne