KIERUNEK

PROFIL

POZIOM

(I lub II)

WYDZIAŁ

architektura ogólnoakademicki I Wydział Architektury
architektura ogólnoakademicki II Wydział Architektury
architektura krajobrazu ogólnoakademicki I Wydział Architektury
architektura krajobrazu ogólnoakademicki II  Wydział Architektury
automatyka i robotyka ogólnoakademicki I Wydział Mechaniczny
automatyka i robotyka ogólnoakademicki II Wydział Mechaniczny
biotechnologia ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
biotechnologia ogólnoakademicki II Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
budownictwo ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii Lądowej
budownictwo ogólnoakademicki II Wydział Inżynierii Lądowej
budownictwo ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
elektrotechnika ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
elektrotechnika ogólnoakademicki II Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
elektrotechnika i automatyka ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
elektrotechnika i automatyka ogólnoakademicki II Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
energetyka ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
energetyka ogólnoakademicki II Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
fizyka techniczna ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
fizyka techniczna ogólnoakademicki II Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
geoinformatyka ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
gospodarka przestrzenna ogólnoakademicki I

Wydział Architektury,

Wydział Inżynierii Lądowej,

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

gospodarka przestrzenna ogólnoakademicki II

Wydział Architektury,

Wydział Inżynierii Lądowej,

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

informatyka ogólnoakademicki I Wydział Informatyki i Telekomunikacji
informatyka ogólnoakademicki II Wydział Informatyki i Telekomunikacji
informatyka ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
informatyka stosowana ogólnoakademicki I Wydział Mechaniczny
informatyka stosowana ogólnoakademicki II Wydział Mechaniczny
informatyka w inżynierii komputerowej ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
infotronika ogólnoakademicki II Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
inżynieria bezpieczeństwa ogólnoakademicki I Wydział Mechaniczny
inżynieria biomedyczna ogólnoakademicki I Wydział Mechaniczny
inżynieria chemiczna i procesowa ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
inżynieria chemiczna i procesowa ogólnoakademicki II Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
inżynieria czystego powietrza ogólnoakademicki I

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,

Wydział Inżynierii Lądowej,

Wydział Mechaniczny

inżynieria i gospodarka wodna ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
inżynieria materiałowa ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
inżynieria materiałowa ogólnoakademicki II Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
inżynieria medyczna ogólnoakademicki I Wydział Mechaniczny
inżynieria medyczna ogólnoakademicki II Wydział Mechaniczny
inżynieria produkcji ogólnoakademicki I Wydział Mechaniczny
inżynieria produkcji ogólnoakademicki II Wydział Mechaniczny
inżynieria środków transportu ogólnoakademicki I Wydział Mechaniczny
inżynieria środków transportu ogólnoakademicki II Wydział Mechaniczny
inżynieria środowiska ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

inżynieria środowiska

ogólnoakademicki II Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
inżynieria wzornictwa przemysłowego ogólnoakademicki I Wydział Mechaniczny
matematyka ogólnoakademicki I Wydział Informatyki i Telekomunikacji
matematyka ogólnoakademicki II Wydział Informatyki i Telekomunikacji
matematyka stosowana praktyczny I Wydział Informatyki i Telekomunikacji
mechanika i budowa maszyn ogólnoakademicki I Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn ogólnoakademicki II Wydział Mechaniczny
nanotechnologie i nanomateriały ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
nanotechnologie i nanomateriały praktyczny I Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna ogólnoakademicki II Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
pojazdy samochodowe ogólnoakademicki I Wydział Mechaniczny
pojazdy samochodowe ogólnoakademicki II Wydział Mechaniczny
systemy i urządzenia przemysłowe ogólnoakademicki I Wydział Mechaniczny
systemy i urządzenia przemysłowe ogólnoakademicki II Wydział Mechaniczny
środki transportu i logistyka ogólnoakademicki II Wydział Mechaniczny
technologia chemiczna ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
technologia chemiczna ogólnoakademicki II Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
transport ogólnoakademicki I Wydział Inżynierii Lądowej
transport ogólnoakademicki II Wydział Inżynierii Lądowej
transport ogólnoakademicki I Wydział Mechaniczny