Politechnika Krakowska i Urząd Transportu Kolejowego podpisały w poniedziałek 28 maja br. porozumienie o współpracy. Wspólne działania będą realizowane w obszarach: badawczym, edukacyjnym i kadrowym. 
 
podpisanie umowy z utk
 
W ramach umowy, Urząd Transportu Kolejowego będzie m.in. opiniował programy kształcenia na kierunkach ze specjalnościami związanymi z transportem kolejowym, proponował studentom tematy prac dyplomowych i pomoc w ich realizacji, umożliwiał wyjazdy dydaktyczne studentów do Oddziałów Terenowych UTK i realizację studenckich praktyk zawodowych. 
 
 
Politechnika Krakowska zadeklarowała m.in. możliwości uruchomienia oraz prowadzenia studiów podyplomowych i kursów oraz szkoleń związanych z transportem kolejowym, udział i wsparcie merytoryczne we wdrożeniach wyników wspólnych projektów i ewentualnych patentach, wykonywanie badań, opinii i ekspertyz, a także udostępnienie aparatury pomiarowej. Możliwy jest również udział pracowników i wsparcie merytoryczne w realizowanych wspólnie projektach badawczo-rozwojowych. 
 
 
Podpisy pod umową złożyli rektor PK prof. Jan Kazior oraz prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra. Merytoryczną opiekę nad realizacją porozumienia będzie sprawował Instytut Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK.
 
 
 
Na zdjęciu, od lewej: z-ca dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych dr inż. Maciej Michnej, dyrektor biura prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Katarzyna Czerniawska, dr inż. Grzegorz Zając, dyrektor generalny UTK Małgorzata Kalata, prezes UTK Ignacy Góra, rektor PK prof. Jan Kazior, prorektor ds. nauki prof. Tadeusz Tatara, dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Jerzy Sładek, dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych dr hab. inż. Maciej Szkoda / fot. Jan Zych