4 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na Politechnikę Krakowską. W roku akademickim 2018/2019 na kandydatów czeka blisko 5 tysięcy miejsc na nowoczesnych kierunkach studiów I i II stopnia, dostosowanych do potrzeb rynku pracy.
 
Gwny budynek PK
 
Wiedza, umiejętności i doświadczenie – z takim wyposażeniem, zdobytym na studiach technicznych, absolwenci Politechniki znakomicie radzą sobie na rynku pracy. Z najnowszych badań losów wychowanków PK (rocznika 2017) wynika, że w pół roku po ukończeniu studiów pracuje aż 93 proc. badanych magistrów inżynierów. Zdecydowana większość znajduje zatrudnienie zgodne z wykształceniem jeszcze przed obroną pracy magisterskiej. Pracodawcy chętnie zatrudniają inżynierów z dyplomem PK, bo ci już na studiach zdobywają nie tylko techniczną wiedzę i umiejętności, ale także – dzięki współpracy uczelni ze znanymi firmami, jak np.: Grupa Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, MAN – praktyczne zawodowe doświadczenie. Przedsiębiorcy współtworzą programy kształcenia na wszystkich kierunkach studiów, oferują płatne staże i praktyki, fundują stypendia. Firmy kuszą młodych inżynierów, bo rynek pilnie ich potrzebuje - w 2017 r. pracodawcy złożyli w Biurze Karier PK blisko 5 tysięcy ofert pracy, staży i praktyk dla specjalistów z technicznym wykształceniem.
 
Studia na Politechnice Krakowskiej pomagają rozwijać zawodowe kompetencje, ale także zainteresowania – naukowe, sportowe czy kulturalne. Studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów, w których testowane są najnowsze technologie. Unikatowe Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych, służące m.in. badaniu dużych obiektów (czołgów, koparek, śmigłowców) w skrajnych temperaturach czy jedyne takie w kraju Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, to tylko wybrane przykłady z ponad 100 laboratoriów Politechniki Krakowskiej. Za swoje wynalazki studenci i młodzi pracownicy naukowi PK są nagradzani na wystawach innowacji w kraju i zagranicą. Inteligentny inhalator dla astmatyków, bolid wyścigowy, system ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi - to tylko kilka przykładów niezwykłych osiągnięć z ostatniego roku. Uznanie zdobyły także śmiałe studenckie projekty architektoniczne - koncepcja składanego wieżowca czy wizja rozwoju miasta Brasilia. Sportowcy w politechnicznych barwach zdobywają medale na prestiżowych zawodach, a pasjonaci sztuki rozwijają swoje pasje w chórze, orkiestrze, teatrze, galeriach malarstwa. Politechnika Krakowska to uczelnia przyjazna studentom - słynąca z rozbudowanej oferty pomocy materialnej i wygodnych akademików, a także kultowych imprez studenckich. 
 
Rekrutacja na Politechnikę Krakowską rozpoczęła się w poniedziałek, 4 czerwca br. i odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie internetowej uczelni pod adresem www.pk.edu.pl, w dziale „Rekrutacja”. W serwisie rekrutacyjnym można znaleźć wykaz i wzory wszelkich potrzebnych dokumentów, harmonogram oraz ofertę edukacyjną poszczególnych wydziałów. Pomocny będzie także dedykowany kandydatom portal: maturzysta.pk.edu.pl.
 
Na kierunek architektura obowiązuje egzamin wstępny z rysunku, a na architekturę krajobrazu - portfolio. Dla kandydatów na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym, którzy złożą portfolio, odbędzie się egzamin wstępny. Na kierunek gospodarka przestrzenna, prowadzony wspólnie przez trzy wydziały PK (WA, WIL, WIŚ), rekrutacja jest wspólna.
 
Przy rekrutacji na kierunki: automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej), budownictwo (Wydział Inżynierii Środowiska), elektrotechnika, energetyka (Wydział Mechaniczny), energetyka (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), fizyka technicznainformatyka (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki), informatyka (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), informatyka stosowana, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, matematykamechanika i budowa maszyn, nanotechnologie i nanomateriały, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, technologia chemiczna, transport (Wydział Inżynierii Lądowej), transport (Wydział Mechaniczny), brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego.
 
W przypadku kierunków prowadzonych w języku angielskim - architektura, budownictwo, mechanika i budowa maszyn - dodatkowo należy spełniać jedno z kryteriów: udokumentowana znajomość języka angielskiego, wynik z matury rozszerzonej z języka angielskiego, świadectwo matury międzynarodowej lub świadectwo ukończenia liceum z wykładowym językiem angielskim, zaliczenie testu kompetencyjnego w terminie wskazanym podczas rekrutacji.
 
Pierwsze wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 11 lipca br. Na studiach stacjonarnych I stopnia na kandydatów czeka ponad 3,1 tysięcy miejsc, a w sumie na wszystkich rodzajach i stopniach studiów - blisko 5 tysięcy.