LICZBA STUDENTÓW

(stan z dnia 31.12.2018 r.)

stud 2019

 


LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PK

(stan na dzień 31.12.2019 r.)

 

Ogółem 1925
nauczyciele akademiccy 1079
pozostali pracownicy 846
Pracownicy badawczo-dydaktyczni  589
profesorowie 63
profesorowie uczelni 155
adiunkci 284
asystenci 87
Pracownicy dydaktyczni  484
 profesorowie  5
 profesorowie uczelni  9
 adiunkci  261
 asystenci  156
lektorzy 14
wykładowcy języka obcego/polskiego 24
trenerzy 15
Pracownicy badawczy  6
profesorowie 1
adiunkci 2
dyplomowani bibliotekarze 3