LICZBA STUDENTÓW

(stan z dnia 31.12.2019 r.)

 

Ogółem 13 707
studenci studiów stacjonarnych 10 502
studenci studiów niestacjonarnych 2 361
doktoranci 188
uczestnicy studiów podyplomowych 656
Cudzoziemcy 307
studenci studiów stacjonarnych 286
studenci studiów niestacjonarnych 16
doktoranci 4
uczestnicy studiów podyplomowych 1

 

studenci 04 2020


LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PK

(stan na dzień 31.12.2019 r.)

 

Ogółem 1925
nauczyciele akademiccy 1079
pozostali pracownicy 846
Pracownicy badawczo-dydaktyczni  589
profesorowie 63
profesorowie uczelni 155
adiunkci 284
asystenci 87
Pracownicy dydaktyczni  484
 profesorowie  5
 profesorowie uczelni  9
 adiunkci  261
 asystenci  156
lektorzy 14
wykładowcy języka obcego/polskiego 24
trenerzy 15
Pracownicy badawczy  6
profesorowie 1
adiunkci 2
dyplomowani bibliotekarze 3