LICZBA STUDENTÓW

(stan z dnia 31.12.2018 r.)

stud 2019

 


LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PK

(stan na dzień 31.12.2018 r.)

 

Ogółem 1960
nauczyciele akademiccy 1110
pozostali pracownicy 850
Pracownicy naukowo-dydaktyczni  677
prof. zwyczajni 52
prof. nadzwyczajni z tytułem 22
prof. nadzwyczajni bez tytułu 98
adiunkci z habilitacją 71
pozostali adiunkci 287
asystenci 147
Nauczyciele naukowi  8
 adiunkt naukowy z habilitacją  2
 adiunkt naukowy bez habilitacji  4
 prof. zwyczajny  1
 prof. nadzwyczajny bez tytułu  1
Pracownicy dydaktyczni  422
starsi wykładowcy 272
wykładowcy 138
lektorzy 12
Dyplomowani bibliotekarze 3