LICZBA STUDENTÓW

(stan z dnia 31.12.2023 r.)

 

Ogółem 11 703
studenci studiów stacjonarnych 9370
studenci studiów niestacjonarnych 2333
Cudzoziemcy 453
studenci studiów stacjonarnych 446
studenci studiów niestacjonarnych 7
Doktoranci 289

 

 

 


LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PK

(stan na dzień 31.12.2022 r.)

 

Ogółem 1978
nauczyciele akademiccy 1111
pozostali pracownicy 867
Pracownicy badawczo-dydaktyczni 599
profesorowie 82
profesorowie uczelni 161
adiunkci 267
asystenci 89
Pracownicy dydaktyczni 490
profesorowie 4
profesorowie uczelni 55
adiunkci 235
asystenci 132
lektorzy 12
wykładowcy języka obcego/polskiego 30
trenerzy 22
Pracownicy badawczy 22
profesorowie 4
profesorowie uczelni 4
adiunkci 6
asystenci 5
dyplomowani bibliotekarze 3