LICZBA STUDENTÓW

(stan z dnia 31.12.2021 r.)

 

Ogółem 13817
studenci studiów stacjonarnych 10276
studenci studiów niestacjonarnych 2362
doktoranci 270
uczestnicy studiów podyplomowych 644
Cudzoziemcy 265
studenci studiów stacjonarnych 242
studenci studiów niestacjonarnych 14
doktoranci 9

 

 

 


LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PK

(stan na dzień 31.12.2021 r.)

 

Ogółem 1963
nauczyciele akademiccy 1110
pozostali pracownicy 853
Pracownicy badawczo-dydaktyczni 573
profesorowie 83
profesorowie uczelni 158
adiunkci 251
asystenci 81
Pracownicy dydaktyczni 519
profesorowie 5
profesorowie uczelni 49
adiunkci 251
asystenci 148
lektorzy 15
wykładowcy języka obcego/polskiego 29
trenerzy 22
Pracownicy badawczy 18
profesorowie 1
profesorowie uczelni 2
adiunkci 6
asystenci 6
dyplomowani bibliotekarze 3