Drukuj

LICZBA STUDENTÓW

(stan z dnia 31.12.2020 r.)

 

Ogółem 13643
studenci studiów stacjonarnych 10444
studenci studiów niestacjonarnych 2351
doktoranci 252
uczestnicy studiów podyplomowych 596
Cudzoziemcy 298
studenci studiów stacjonarnych 269
studenci studiów niestacjonarnych 15
doktoranci 8
uczestnicy studiów podyplomowych 6

 

 


LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PK

(stan na dzień 31.12.2020 r.)

 

Ogółem 1917
nauczyciele akademiccy 1078
pozostali pracownicy 839
Pracownicy badawczo-dydaktyczni 551
profesorowie 66
profesorowie uczelni 166
adiunkci 243
asystenci 76
Pracownicy dydaktyczni 517
 profesorowie 5
 profesorowie uczelni 41
 adiunkci 260
 asystenci 154
lektorzy 13
wykładowcy języka obcego/polskiego 25
trenerzy 19
Pracownicy badawczy 10
profesorowie 1
profesorowie uczelni 1
adiunkci 5
dyplomowani bibliotekarze 3