osijek30 maja br. Politechnika Krakowska zawarła porozumienie z University of Osijek w Chorwacji. Umowa jest kontynuacją współpracy trwającej od 2012 r.  
 
Nowe porozumienie umożliwia dalszą współpracę w zakresie wymiany studentów i nauczycieli akademickich, wspólnych badań naukowych, publikacji oraz organizacji konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań. Dokument został uzupełniony o zapisy związane z działaniami w obszarze Międzymorza. 
 
 
Osijek umowa1
Politechnika Krakowska i University of Osijek zobowiązały się do realizacji projektów dotyczących roli szlaków żeglugi śródlądowej w przewozie ładunków na trasach między morzami: Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim. Dwie z czterech dróg wodnych, które są głównym przedmiotem analizy, znajdują się na terenie Polski (E40, E70). 
 
Umowa między uczelniami przewiduje także wspólne projekty związane z transportem kolejowym. Eksperci z Politechniki Krakowskiej i University of Osijek zastanowią się nad potencjałem kolei w międzynarodowym transporcie ładunków na obszarze Międzymorza. Ponadto zanalizują zasadność rozwoju kolei dużych prędkości na tym terenie. 
 
Podpisy pod umową między Politechniką Krakowską a University of Osijek złożyli rektorzy obu uczelni: prof. Jan Kazior i prof. Vlado Guberac. 
 
 
Na zdjęciach, rektor PK prof. Jan Kazior i rektor University of Osijek prof. Vlado Guberac / fot. Biuro KRSWK