jak wod pijemy
 
„Jaką wodę pijemy w Małopolsce?” to tytuł konferencji, którą organizują wspólnie Politechnika Krakowska oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca br. na kampusie głównym uczelni przy ul. Warszawskiej 24.
 
Uczestnicy – eksperci, samorządowcy i przedstawiciele miejskich przedsiębiorstw wodociągowych – spróbują odpowiedzieć na pytanie o stan wody pitnej w województwie małopolskim, w kontekście nowych przepisów Unii Europejskiej. Planowane zmiany prawne wymuszają radykalne oszczędzanie i poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia. W myśl tych wymogów, za kilka lat wszystkie budynki użyteczności publicznej w Polsce będą musiały zostać wyposażone w „pitniki” wody kranowej  (urządzenia umożliwiające łatwy, higieniczny i bezpieczny dostęp do wody pitnej z sieci wodociągowej). Podczas konferencji, kwestie dotyczące wysokich standardów UE dla wody pitnej poruszy w swoim wystąpieniu dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej 
dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki. 
 
Dane GUS z 2016 r. pokazują, że w Małopolsce z oczyszczalni ścieków korzystało tylko 66,3 proc. ogólnej liczby ludności, co stawia województwo na 14. miejscu w kraju. Za największe zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych uznano ścieki komunalne i przemysłowe zanieczyszczające lokalne ujęcia wody. W porównaniu do mniejszych miejscowości, dużo lepszą jakość wody pitnej mają mieszkańcy dużych miast. Pozytywnie wyróżnia się Kraków, gdzie woda w kranach spełnia najwyższe światowe wymagania. 
 
 
V Małopolska Konferencja Samorządowa „Jaką wodę pijemy w Małopolsce?” odbędzie się 13 czerwca w godz. od 10.00 do 14.00. Po wystąpieniach prelegentów przewidziano dyskusję. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.