VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna pt. „Modelling. Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu” odbędzie się w dniach 14-15 czerwca br. w pawilonie „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24. Organizatorami wydarzenia są Katedra Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie.
 
modelling 2018 logo
 
Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz wyników badań w zakresie modelowania podróży osób i przewozu ładunków dla celów prognozowania ruchu. Uczestnicy spotkania zajmą się m.in. zagadnieniami tworzenia baz danych dla potrzeb modelowania ruchu, rozwojem metod w prognozowaniu ruchu, wykorzystaniem alternatywnych technik monitorowania podróży oraz zastosowaniem narzędzi symulacyjnych w procesie modelowania podróży.
 
Zakres tematyczny VI konferencji „Modelling. Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu” to obszary miejskie i zamiejskie, a także transport drogowy, szynowy, lotniczy i multimodalny (przewóz osób lub towarów z wykorzystaniem dwóch lub więcej rodzajów transportu). 
 
Przewodniczącym Komitetu Naukowo-Programowego konferencji jest dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, a przewodniczącym honorowym prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki.