W dniach 21-22 czerwca br. na Politechnice Krakowskiej odbędzie się XIII Seminarium pt. „Wpływ hałasu i drgań wywołanych eksploatacją transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach - diagnostyka i zapobieganie – Wibroszyn 2018”. W tym roku seminarium połączone będzie z jubileuszem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Stypuły. 
 
Seminarium „Wibroszyn” adresowane jest do osób, które zajmują się zarządzaniem transportem szynowym, projektowaniem, budową i eksploatacją  tras kolejowych, tramwajowych i metra oraz ochroną środowiska w terenie zabudowanym. Celem wydarzenia jest przybliżenie słuchaczom aktualnych zagadnień dotyczących prawnych i technicznych aspektów ochrony środowiska przed hałasem i drganiami, z uwzględnieniem procedur stosowanych w przypadku projektowania i realizacji inwestycji w zakresie transportu szynowego, metod pomiarów i diagnostyki hałasu oraz drgań, czynników wpływających na ich poziom, sposobów ochrony budynków i ludzi przebywających w budynkach przed nadmiernym oddziaływaniem hałasu i drgań, w tym projektowania nowoczesnych nawierzchni szynowych z zastosowaniem rozwiązań wibroizolacyjnych.
Profesor Stypua
 
W drugim dniu seminarium o godz. 10.00 odbędzie się sesja jubileuszowa z okazji 70-lecia prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Stypuły.  Prof. Stypuła jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej) i Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy). Specjalizuje się w badaniach z dziedziny statyki i dynamiki budowli, dynamiki gruntów oraz ochrony środowiska przed wibracjami. Prof. Krzysztof Stypuła jest współautorem polskich norm dotyczących wpływu drgań na budynki (PN-85/B-02170) i na ludzi w budynkach (PN-88/B-02171) oraz wytycznych projektowania budynków w warunkach występowania wpływów parasejsmicznych wywołanych budową i eksploatacją metra. Wykonywał i kierował ponad 170 pracami naukowo-badawczymi, w tym: obliczeniami sejsmicznymi do projektu metra w Algierii, obliczeniami dynamicznymi estakady dworca w Częstochowie, projektami wibroizolacji nawierzchni w kolejowym tunelu średnicowym w Warszawie i na odcinku bielańskim I linii metra w Warszawie.
 
Organizatorem XIII Seminarium „Wibroszyn 2018” jest Instytut Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
 
 
Na zdjęciu, prof. Krzysztof Stypuła / fot. Jan Zych