O nowych, zrównoważonych rozwiązaniach materiałowych dla budownictwa będą rozmawiać uczestnicy trzydniowej Konferencji Naukowo-Technicznej „MATBUD’2018 - Problemy materiałowe w inżynierii lądowej”, w dniach 25-27 czerwca br. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24. 
inf na stron PK
Tematyka tegorocznej konferencji dotyczyć będzie głównie zagadnień związanych z trwałością tworzyw na spoiwach mineralnych, nowych rozwiązań materiałowych dla budownictwa oraz betonów nowej generacji, w tym betonu drukowanego. Rozwój urządzeń drukujących, jak również opracowywanie nowych materiałów, które umożliwią drukowanie trwałych budowli z uwzględnieniem wymogów energooszczędności, to wyzwania przed którymi stoi ta innowacyjna technologia budowlana. Jednym z gości konferencji „MATBUD’2018” będzie dr Philippe Poullain z Uniwersytetu w Nantes we Francji. Dr Poullain zaprezentuje szczegóły projektu budynku drukowanego w technologii 3D Yhnova TM. Przedsięwzięcie jest efektem współpracy naukowców z przemysłem.
 
Konferencja „MATBUD’2018” organizowana jest cyklicznie od 1996 r. przez Katedrę Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Krakowskiej. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczą dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK i dr inż. Tomasz Tracz z Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Na czele Międzynarodowego Komitetu Naukowego Konferencji stoi prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki z Instytutu Techniki Budowlanej.
 
Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej: www.matbud.edu.pl