promocje czerwiec

 

 

 

DOKTORZY HABILITOWANI
 
 
Wydział Architektury
 
1. Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio
Osiągnięcie naukowe: Od kamienicy czynszowej do spółdzielczego osiedla mieszkaniowego. Ewolucja idei w szczecińskiej wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej od połowy XIX w. do II wojny światowej
 
2. Dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz
Osiągnięcie naukowe: Zintegrowane Projektowanie Energetyczne jednorodzinnych, energooszczędnych budynków mieszkalnych
 
3. Dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski
Osiągnięcie naukowe: Wieże mieszkalne
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 
1. Dr hab. inż. Jan Stanisław Jaśkowiec
Osiągnięcie naukowe: Nieciągłe pola w numerycznej analizie wybranych problemów mechaniki ciał stałych
 
2. Dr hab. inż. Mariusz Zych
Osiągnięcie naukowe: Zarysowanie ścian zbiorników żelbetowych. Teoria i projektowanie
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
1. Dr hab. inż. Przemysław Jodłowski
Osiągnięcie naukowe: Projektowanie konwertera katalitycznego do usuwania zanieczyszczeń z silników zasilanych biogazem: od centrum aktywnego do wypełnienia strukturalnego reaktora
 
 
Wydział Mechaniczny
 
1. Dr hab. inż. Sławomir Błasiak 
Osiągnięcie naukowe: Wpływ termosprężystości na parametry pracy bezstykowych uszczelnień czołowych
 
2. Dr hab. inż. Tatiana Katarzyna Karkoszka
Osiągnięcie naukowe: Wykorzystanie analizy ryzyka i sterowania operacyjnego w zintegrowanym, systemowym zarządzaniu procesami organizacji
 
3. Dr hab. inż. Piotr Ryszard Nowakowski
Osiągnięcie naukowe: Identyfikacja I analiza czynników wpływających na poprawę efektywności łańcucha logistyki zwrotnej zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego (ZSEE)
 
4. Dr hab. inż. Zbigniew Ryszard Stępień
Osiągnięcie naukowe: Opracowanie systemu pasywno-aktywnej regeneracji filtrów cząstek stałych do silników z zapłonem samoczynnym
 
5. Dr hab. inż. Marcin Wiesław Trojan
Osiągnięcie naukowe: Modelowanie matematyczne kotłów parowych ze szczególnym uwzględnieniem przegrzewaczy pary
 
 
 
DOKTORZY
 
 
Wydział Architektury
 
1. Dr inż. arch. Witold Zbigniew Burkiewicz
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza trzech wybranych realizacji Antonio Gaudiego mieszczących się na obszarze barcelońskiej dzielnicy Ensanche, zrealizowanych w ramach założeń planu Cerdá z roku 1859 ze specjalnym uwzględnieniem walorów krajobrazu miejskiego”
 
2. Dr inż. arch. Marceli Łasocha
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Urbanizacja Krakowa w latach 1900 – 2014 ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych”
 
3. Dr inż. arch. Joanna Malczewska
Promotor: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Miasta w dolnym biegu Wisłoki w województwie sandomierskim o średniowiecznym pochodzeniu do połowy XVII w.”
 
4. Dr inż. arch. Joanna Krystyna Szwed
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Oświetlenie i iluminacja krajobrazu miejskiego jako przedmiot działań artystycznych w kontekście uwarunkowań planistycznych (na przykładzie wybranych miast na początku XXI wieku)”
 
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 
1. Dr inż. José Gregorio Ferreira De Sά
Promotor: dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Multicriteria Diagnosis of Synchronous Machines / Wielokryterialna Diagnostyka Maszyny Synchronicznej”
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej 
 
1. Dr inż. Dariusz Henryk Faustmann
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Seruga
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ iniekcji rys na pracę zginanych zarysowanych belek żelbetowych wzmocnionych stalowymi zewnętrznymi cięgnami bez przyczepności”
 
2. Dr inż. Mateusz Surma
Promotor: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
Promotor pomocniczy: Dr hab. inż. Wit Derkowski
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nośność na ścinanie strunobetonowych płyt kanałowych z uwzględnieniem nadbetonu opartych na podporach podatnych”
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska
 
1. Dr inż. Jacek Arnold Biskupski
Promotor: prof. dr hab. inż. Dawid Taler / dr inż. Jacek Sacharczuk
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Techniczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty wprowadzania przydomowych odnawialnych źródeł energii w budynkach w Polsce”
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
1. Dr inż. Agnieszka Kącka-Zych
Promotor: dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Teoretyczne studia nad mechanizmem eliminacji kwasów karboksylowych z estrów nitroalkoholi”
 
2. Dr inż. Marzena Wiener
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Metody doboru parametrów prowadzenia procesów kopolimeryzacji na przykładzie kopolimeryzacji chlorku winylu z propylenem”
 
 
Wydział Mechaniczny 
 
1. Dr inż. Grzegorz Tomasz Kaczor
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Guzowski, prof. Pk
Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Zając
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rozwój zużycia typu scuffing w ruchu oscylacyjnym”
 
2. Dr inż. Piotr Krzysztof Kopeć
Promotor: dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. Ryszard Kantor
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Konwekcja mieszana na zewnętrznej powierzchni rur ożebrowanych wzdłużnie”
 
3. Dr inż. Bartosz Krzysztof Kopiczak
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Matras
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przepływ wieloskładnikowy cieczy polimerowo-micelarnych w prostoosiowych rurach o przekroju kołowym”
 
4. Dr inż. Marcin Morawski
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Sterowanie robotem z napędem falowym dla zadanej trajektorii ruchu”
 
5. Dr inż. Danuta Irena Owczarek
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek 
Promotor pomocniczy: dr inż. Ksenia Ostrowska
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Model niepewności we współrzędnościowych pomiarach optycznych”
 
6. Dr inż. Marcin Szczepka
Promotor: prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Synteza układu sterowania elektromechanicznego przekładni CVT dla układu napędowego pojazdu jednośladowego”
 
 
Na zdjęciu, uczestnicy promocji doktorów i doktorów habilitowanych, 29 czerwca 2018 r. / fot. Jan Zych