W najbliższy wtorek, 3 lipca br. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Muzeum Podgórza zostaną zaprezentowane projekty zagospodarowania terenu przylegającego do wiaduktów przy ul. Wielickiej w Krakowie. Prace wykonali studenci architektury krajobrazu z Politechniki Krakowskiej.
 
Podgrze2 
Tematem prac był fragment Podgórza - odcinek dawnej linii kolejowej na Krzemionkach pomiędzy ulicami Wielicką i Plac Przystanek. Projekty zagospodarowania tego terenu przygotowali studenci architektury krajobrazu z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Swoje wizje zaproponowali nie tylko młodzi architekci z Polski, ale także uczestnicy programu Erasmus, których gościła Politechnika. W założeniu, studenckie pomysły mają pomóc w zrozumieniu postindustrialnego fragmentu krakowskiego Podgórza oraz kontekstu historycznego tego miejsca.
Podgrze1
 
Spotkanie pn. „Zagubione krajobrazy Krakowa w projektach studentów architektury krajobrazu” odbędzie się w Zajeździe pod św. Benedyktem przy ul. Limanowskiego 51. O projektach architektonicznych opowiedzą ich twórcy, a także opiekunowie naukowi z Instytutu Architektury Krajobrazu WA PK: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK, dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus i dr inż. arch. Krzysztof Wielgus. Przedsięwzięcie dydaktyczne, którego efekty zostaną zaprezentowane we wtorek, było realizowane od 2017 r. przez Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa oraz Stowarzyszeniem PODGORZE.PL.
 
 
Na zdjęciach, studenckie projekty dot. Podgórza / źródło: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa