Drukuj
 
 
 
zespol chemiaZespół młodych naukowców z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej odniósł kolejne sukcesy. Wynalazki dr. inż. Marka Piątkowskiego, mgr inż. Julii Radwan-Pragłowskiej i mgr. inż. Łukasza Janusa zostały nagrodzone podczas „Invent Arena 2018” w Czechach, Giełdy Wynalazków w Katowicach oraz Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 – również w stolicy Górnego Śląska. 
 
W dniach 20-22 czerwca br. w czeskim Trzyńcu odbyła się Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „Invent Arena 2018”. Wynalazek z Politechniki Krakowskiej - „Biodegradowalne ferrimagnetyczne nanokompozyty chitozan/poli(asparaginian sodu)/Fe3O4 jako podłoża 3D do zaawansowanych hodowli komórkowych” - zdobył złoty medal oraz zwyciężył w kategorii „Chemia i Rolnictwo”. Podobne rozwiązanie, dotyczące otrzymywania bioaktywnych nanokompozytów na bazie chitozanu i poli(asparaginianu sodu) dotowane nanocząstkami ferrimagnetycznymi, zostało nagrodzone srebrnym medalem Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 w Katowicach (20-21 czerwca br.). Podczas INTARG 2018 wynalazek zespołu dr. inż. Marka Piątkowskiego uzyskał od Politehnica University of Bucharest złoty medal i nagrodę specjalną. 
 
dyplomy
 
Zaawansowane nanokompozyty służą jako podłoże 3D do hodowli komórek, z możliwością elektrostymulacji w celu przyspieszenia ich wzrostu i różnicowania. Podłoża są nietoksyczne, antybakteryjne i wspomagają proliferację (rozmnażanie) komórek. Otrzymane hydrożele mogą być stosowane w hodowli poza i wewnątrz żywego organizmu z jednoczesną wizualizacją metodą rezonansu magnetycznego MRI, co jest przełomowym rozwiązaniem na skalę światową.
 
zloty medal Bukarest20 czerwca br. w Katowicach odbyła się Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w latach 2016-2017. Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zostali docenieni za wynalazek „Biodegradowalne aerożele chitozanowe jako rusztowania do hodowli komórkowych”. Rozwiązanie to było prezentowane na międzynarodowych targach wynalazczości w Brukseli - Brussels Innova 2016. Wynalazek z dziedziny inżynierii tkankowej proponuje nowe podejście do aerożeli (materiał będący rodzajem sztywnej piany o wyjątkowo małej gęstości), które skupia się na wytworzeniu porowatego materiału z biopolimeru, dzięki czemu posiada on unikalne właściwości i umożliwia wzrost wybranych linii komórkowych na swojej powierzchni. Hodowle komórek prowadzone są na specjalnych rusztowaniach. Możliwe jest wszczepienie aerożelowego rusztowania do organizmu pacjenta, które po porośnięciu żywą tkanką ulegnie rozkładowi biologicznemu do nietoksycznych substancji, które w naturalny sposób zostaną usunięte z organizmu. Z katowickiej Giełdy Wynalazków naukowcy z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK przywieźli: złoty medal od University of Bucharest, złoty medal od Ambasadora Polskiej Wynalazczości, nagrodę specjalną od World Invention Intellectual Property Associations, nagrodę specjalną od International Federation of Inventors Associations i dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 
 
 
Zobacz także:
 
Sukces młodych wynalazców na Brussels Innova 2016
 
Wynalazek krakowskich naukowców może wspomóc transplantologię
 
 
Na zdjęciach, zespół naukowo-badawczy z PK: (od lewej) mgr inż. Łukasz Janus, mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska, dr inż. Marek Piątkowski / fot. Jan Zych; medale i dyplomy zdobyte przez naukowców / fot. Marek Piątkowski