Praca Adrianny Kaczor zwyciężyła w konkursie architektonicznym, który został zorganizowany wspólnie przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i Urząd Miasta Hrubieszów. Zadaniem uczestników było zaproponowanie wizji rozwoju śródmieścia w położonym na Lubelszczyźnie Hrubieszowie.
 
Adrianna Kaczor projekt
 
W konkursie brali udział studenci III roku kierunku architektura na Politechnice Krakowskiej. Prace zostały wykonane w ramach zajęć z projektowania architektoniczno-urbanistycznego w Zakładzie Architektury Społeczno-Usługowej PK pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak, dr. inż. arch. Pawła Żuka i mgr. inż. arch. Marcina Gierbienisa. 
 
Jakub Fularski projekt
 
Do konkursu zgłoszono 16 propozycji architektonicznych obiektu użyteczności publicznej Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej „Nowy Hrubieszów” wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i integracją z istniejącymi budynkami - Muzeum im. Stanisława Staszica oraz Hrubieszowskim Domem Kultury. 
 
Jury konkursowe pod przewodnictwem burmistrza Hrubieszowa Tomasza Zająca zdecydowało o przyznaniu pierwszej nagrody Adriannie Kaczor. Drugie miejsce zajęła koncepcja Klaudii Radziak, a trzecie Krzysztofa Soczka. Konkursowi towarzyszył plebiscyt na najlepszą pracę. Głosami mieszkańców Hrubieszowa i internautów zdobywcą Grand Prix został Jakub Fularski. 
 
umowa hrubieszow 
Przeprowadzenie konkursu „Nowy Hrubieszów” było możliwie dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Burmistrzem Miasta Hrubieszowa a Politechniką Krakowską. Celem umowy jest wypracowanie koncepcji architektonicznej, obejmującej propozycje rozwiązań poprawiających wizerunek miasta i jakość życia mieszkańców Hrubieszowa.
 
 
Na zdjęciach, koncepcje architektoniczne Adrianny Kaczor i Jakuba Fularskiego / źródło: www.kronikatygodnia.pl; podpisanie listu intencyjnego z Hrubieszowem (od lewej: burmistrz Hrubieszowa Tomasz Zając, dziekan Wydziału Architektury PK prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, dr hab. inż arch. Magdalena Kozień-Woźniak) / fot. Jan Zych