Drukuj
 
 
 
Informatyka, automatyka i robotyka, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, transport, inżynieria biomedyczna, architektura, budownictwo, mechanika i budowa maszyn - to kierunki, które cieszyły się największą popularnością wśród kandydatów na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej. W I turze rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 największym hitem - podobnie jak w poprzednich latach - okazała się informatyka, o jedno miejsce na tym kierunku walczyło nawet ponad 8 kandydatów! Dziś (11 lipca) na PK ogłoszenie wyników pierwszego naboru, dodatkowy nabór planowany jest w sierpniu i wrześniu.
 
gmach gwnyW pierwszej turze rekrutacji na PK najwięcej kandydatów w liczbach bezwzględnych aplikowało na kierunki: informatyka (1917 kandydatów, kierunek prowadzony na trzech wydziałach), budownictwo (1095 na dwóch wydziałach), architektura, transport (na dwóch wydziałach), automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, inżynieria biomedyczna, technologia chemiczna, inżynieria środowiska
 
Jeśli chodzi o zainteresowanie kandydatów wyrażone liczbą osób na miejsce, to najpopularniejszym kierunkiem rekrutacji także była informatyka i to na wszystkich trzech wydziałach, na których jest prowadzona. Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki o jedno miejsce ubiegało się ponad 8 kandydatów, na Wydziale Mechanicznym o przyjęcie na informatykę stosowaną starało się 7,1 kandydata. W czołówce, jeśli chodzi o liczbę kandydatów na miejsce, były też: automatyka i robotyka (5,1/miejsce), odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna (4,5), transport (3,9), inżynieria biomedyczna (3,3), architektura (3,1), elektrotechnika (2,8), mechanika i budowa maszyn (2,6).
 
Podczas elektronicznej rekrutacji uczelnia przyjęła 7783 podania o przyjęcie na kierunek podstawowy na studiach stacjonarnych I stopnia (więcej niż przed rokiem). Średnio o jedno miejsce na PK aplikowało 2,5 kandydata. W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej kandydat mógł wybrać jeden kierunek podstawowy i jeden alternatywny, a ogólnie na PK można było dokonać rejestracji na maksymalnie dwa kierunki podstawowe (opłatę rekrutacyjną należało wtedy wnieść za każdy z nich). Zdecydowana większość kandydatów dokonała rejestracji na jeden kierunek podstawowy. 
 
Na rok akademicki 2018/19 Politechnika Krakowska przygotowała 3196 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia. W ofercie siedmiu wydziałów były 24 kierunki studiów, niektóre są prowadzone na kilku wydziałach i różnią się programem studiów (np. informatyka na 3 wydziałach, budownictwo, energetyka, transport - każdy na 2 wydziałach). Część kierunków jest prowadzona zarówno w j. polskim, jak i angielskim (architektura, budownictwo, mechanika i budowa maszyn). 
 
Po dzisiejszym ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do przyjęcia, od 12 do 17 lipca wydziałowe komisje rekrutacyjne będą przyjmować dokumenty od kandydatów. 19 lipca na większości kierunków ogłoszone zostaną ostateczne listy osób przyjętych i osób zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych po pierwszej turze rekrutacji. Natomiast na kierunkach, na których obowiązywał egzamin lub prezentacja portfolio, pierwsze wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 19 i 20 lipca. Uczelnia przewiduje też dodatkowy nabór na studia I stopnia na przełomie sierpnia i września. Wykaz kierunków dysponujących wolnymi miejscami umieszczony zostanie w serwisie rekrutacja.pk.edu.pl na przełomie lipca i sierpnia.
 
Obecnie trwa jeszcze na Politechnice Krakowskiej rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia (na Wydziale Mechanicznym ten nabór odbywać się będzie zimą) oraz studia II stopnia. 
 
W tym roku akademickim na siedmiu wydziałach Politechniki Krakowskiej kształciło się 13,7 tys. studentów i doktorantów, dodatkowo 1000 słuchaczy podnosiło kwalifikacje na studiach podyplomowych.