Dwa wynalazki opracowane przez zespół naukowy pod kierunkiem dr. hab. inż. Przemysława Jodłowskiego z Instytutu Chemii i Technologii Organicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej zostały nagrodzone srebrnymi medalami podczas Międzynarodowej Wystawy Innowacji Technicznych, Patentów i Wynalazków „Invent Arena 2018” w Czechach. 
 
srebrne medaleMedalami wyróżniono zaproponowane przez zespół sposoby otrzymywania katalizatora tlenkowego oraz wytwarzania na metalicznym podłożu warstwy katalitycznego nośnika z tlenku cyrkonu. Rozwiązania opracował zespół w składzie: dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, dr inż. Anna Dziedzicka, dr inż. Roman Jędrzejczyk i mgr Damian Chlebda. Nagrodzone wynalazki powstały w ramach projektu Lider, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 
Dotychczas katalizatory produkowane były na bazie metali szlachetnych, których światowe zasoby są ograniczone. Otrzymanie alternatywnego katalizatora o podobnych właściwościach jest prawdziwym wyzwaniem technologicznym. Wynalazek opracowany pod kierunkiem dr. hab. inż. Przemysława Jodłowskiego może znaleźć zastosowanie do procesów katalitycznego dopalania, a w szczególności: katalitycznego dopalania metanu, lotnych związków organicznych oraz tlenku węgla. Potencjalnymi odbiorcami rozwiązania będą biogazownie, lakiernie czy firmy chemiczne usuwające silnie rozcieńczone odpady organiczne. 
 
Wytwarzanie na metalicznym podłożu warstwy katalitycznego nośnika z tlenku cyrkonu polega na zastosowaniu zmodyfikowanej metody zol-żel (nanoszenia powłok ceramicznych) wspomaganej ultradźwiękami. Uzyskany w ten sposób materiał metaliczny charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i jednorodną grubością warstw tlenkowych. Ważną cechą nowej technologii jest specyficzna powierzchnia naniesionego tlenku. Potencjalnymi odbiorcami tego rozwiązania są przedsiębiorstwa wykorzystujące procesy katalityczne. 
 
Międzynarodowa Wystawa Innowacji Technicznych, Patentów i Wynalazków „Invent Arena 2018” odbyła się w dniach 20-22 czerwca br. w czeskim Trzyńcu. Celem wydarzenia jest promocja wynalazków i ich upowszechnianie w Europie. 
 
Więcej informacji dotyczących projektów realizowanych w zespole naukowym dr. hab. inż. Przemysława Jodłowskiego można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.novonox.pk.edu.pl 
 
 
Na zdjęciu, medale i dyplomy dla zespołu naukowego dr. hab. inż. Przemysława Jodłowskiego / fot. P.J.