Wynalazek opracowany przez zespół naukowy pod kierunkiem dr inż. Joanny Ortyl został uhonorowany złotym medalem podczas Międzynarodowego Festiwalu Wynalazków (Silicon Valley International Invention Festival – SVIIF) w Stanach Zjednoczonych. Festiwal odbył się na początku lipca. 
 
Wynalazek pn. „New Photoinitiating Systems for Processes of Cationic, Free-radical and Hybrid Photopolymerization under UV and Visible Light” został opracowany przez zespół w składzie: dr inż. Joanna Ortyl (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK), dr Anna Chachaj-Brekiesz (Wydział Chemii UJ) i mgr inż. Iwona Kamińska-Borek (WIiTCh PK). Wynik badań ma ogromny wpływ na produkcję farb, lakierów i klejów utwardzanych światłem, które wykorzystywane są w przemyśle kosmetycznym, motoryzacji, poligrafii i przemyśle meblarskim.  
 
Przedmiotem wynalazku są nowe fotosensybilizatory - związki chemiczne mające zdolność pochłaniania energii promieniowania świetlnego i jej przekazywania substancjom biorącym udział w reakcjach fotochemicznych. Fotosensybilizatory wykorzystywane są do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej. Zespół naukowy dr inż. Joanny Ortyl opracował także nowe systemy fotoinicjujące procesy fotopolimeryzacji rodnikowej, kationowej oraz hybrydowej powstałe w oparciu o nowe fotosensybilizatory. Innowacyjność rozwiązania polega na zastosowaniu całkowicie nowych związków chemicznych w roli fotosensybilizatorów. Efektem jest wzrost szybkości procesu polimeryzacji. Nowe systemy inicjujące mogą być stosowane w znacznie mniejszym stężeniu, bez spowolnienia szybkości produkcji powłok polimerowych, a jeśli zostaną zastosowane przy stężeniu dotychczasowym, umożliwią wzrost szybkości produkcji. Co więcej, fotoinicjator będzie mógł działać oświetlany również przez tanie, energooszczędne lampy UV LED.
 
Nagrodzone prace realizowane są w ramach projektu TANGO 2, organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Inicjatywa ma na celu wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych.