Projekt mgr inż. Katarzyny Mróz z Politechniki Krakowskiej otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 85 tys. zł w ramach szóstej edycji konkursu ETIUDA, którego wyniki ogłosiło Narodowe Centrum Nauki. 
 
 
logo poziom 
 
W ramach konkursu ETIUDA osobom przygotowującym rozprawę doktorską przyznawane są stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie. Ponadto laureaci konkursu odbywają staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymują 9 tys. zł miesięcznie. W tej edycji o wsparcie finansowe starało się 355 młodych badaczy, spośród których nagrodzonych zostało 147. Doktoranci otrzymają stypendia o łącznej wartości prawie 15 mln zł.
 
O środki na badania ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Najwięcej, bo aż 152 wnioski, złożono w naukach ścisłych i technicznych. Spośród nich eksperci rekomendowali do finansowania 64 projekty o łącznej wartości niemal 6,5 mln zł. Wśród nagrodzonych znalazł się projekt „Ocena ryzyka odpryskiwania betonu w pożarze”, który realizuje mgr inż. Katarzyna Mróz z Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Wartość finansowania to 86 970 zł. 
 
Lista projektów finansowanych w konkursie ETIUDA 6 znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2018-07-17-etiuda6
 
Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. NCN wspiera badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Misją NCN jest działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie.