Politechnika Krakowska znalazła się w światowym rankingu najlepszych szkół wyższych w poszczególnych dyscyplinach, przygotowywanym przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju. Academic Ranking of World Universities (ARWU) publikowany jest od 2003 r.
 
Politechnika Krakowska została sklasyfikowana w kategorii „Inżynieria” w dyscyplinie naukowej „Inżynieria chemiczna”. Oprócz PK, w tej grupie znalazły się również: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Wrocławska. 
 
Pierwsze i drugie miejsce w dyscyplinie naukowej „Inżynieria chemiczna” zajęły uczelnie z USA: Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Stanford University. Na trzeciej pozycji znalazł się Tianjin University w Chinach. We wszystkich rozpatrywanych obszarach - „Engineering”, „Natural Sciences”, „Life Sciences”, „Medical Sciences”, „Social Sciences” - prym niezmiennie wiodą uczelnie amerykańskie i brytyjskie.
 
Academic Ranking of World Universities to jeden z najważniejszych rankingów szkół wyższych na świecie (obok QS World University Rankings oraz Times Higher Education World University Ranking). Wśród kryteriów branych pod uwagę przez twórców rankingu są m.in.: międzynarodowe sukcesy naukowe, liczba absolwentów i pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla, liczba najczęściej cytowanych naukowców, liczba publikacji w prestiżowych czasopismach „Nature” oraz „Science”, liczba publikacji wymienionych w wybranych indeksach.