Badania naukowe realizowane są na poszczególnych Wydziałach Politechniki Krakowskiej w ramach działalności statutowej, projektowej programów krajowych i międzynarodowych oraz prac badawczo-rozwojowych i usługowych (ekspertyz) zlecanych przez jednostki zewnętrzne.