• Promocja doktorów i doktorów habilitowanych

Dział Badań Naukowych informuje, że w dniu 1 marca (piątek) br. o godz. 11:00 w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbędzie się uroczystość PROMOCJI DOKTORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH (osoby biorące udział w Promocji otrzymują listowne zaproszenie podpisane przez JM Rektora PK)

 

  • Promocja doktorów i doktorów habilitowanych

Dział Badań Naukowych informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 11:00 w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbędzie się uroczystość PROMOCJI DOKTORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH (osoby biorące udział w Promocji otrzymują listowne zaproszenie podpisane przez JM Rektora PK)

 

  • Promocja doktorów i doktorów habilitowanych

Dział Badań Naukowych informuje, że w dniu 11 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 11:00 w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbędzie się uroczystość PROMOCJI DOKTORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH. (osoby biorące udział w Promocji otrzymują listowne zaproszenie podpisane przez JM Rektora PK)