W celu podnoszenia kwalifikacji, zdobywania lub uzupełniania wiedzy, a także przygotowania pracy doktorskiej pracownik PK może wystąpić o przyznanie urlopu. Oprócz płatnego urlopu, na wniosek nauczyciela akademickiego,  Rektor może udzielić  także bezpłatnego urlopu dla celów naukowych.