W celu podnoszenia kwalifikacji, zdobywania lub uzupełniania wiedzy, a także przygotowania pracy doktorskiej, pracownik PK może wystąpić o przyznanie urlopu. Podstawa prawna: Regulamin pracy PK