Pracownikom kierowanym za granicę w celu prowadzenia badań naukowych lub odbycia stażu, urlopu udziela rektor na wniosek dziekana lub kierownika jednostki pozawydziałowej. Pracownikowi, którego pobyt za granicą jest dłuższy niż 30 dni, udziela się urlopu naukowego lub szkoleniowego płatnego w wymiarze 30 dni oraz urlopu naukowego lub szkoleniowego bezpłatnego na pozostały okres wyjazdu. W uzasadnionych przypadkach rektor na wniosek dziekana, może udzielić płatnego urlopu naukowego lub szkoleniowego dłuższego niż 30 dni. Koszty płatnego urlopu naukowego lub szkoleniowego ponosi wydział lub jednostka pozawydziałowa.

 

Zasady wnioskowania, kierowania oraz realizacji wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów PK