Staże stanowią jedną z form wspomagania rozwoju naukowego i podnoszenia kwalifikacji pracowników PK. Pracownicy mogą ubiegać się o skierowanie na staż przez Rektora, w wybranej przez siebie jednostce lub też wystąpić do NCN o sfinansowanie stażu.